Office Fix 20

 

neoNet Fix

 • Брзина до 20 Mbps/5 Mbps (download/upload)*
 • 1000 GB вклучен интернет-сообраќај*
 • Можност за статичка IP адреса**
 • Вклучен WiFi рутер

 

neoPhone

 • Можност за активирање фиксна телефонија***
 • Без месечна претплата
 • До 2 линии PSTN (со 1 говорен канал)
 • Тарифирање по секунда по редовен ценовник
 • Неограничени разговори во мрежата на Неотел
 • Пренос на број – бесплатно

neoTV

 • Можност за активирање телевизија****
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина
  на претплатникот – 1.200 ден. без ДДВ
 • Цена за релокација/преселба на антена – 1.500 ден. без ДДВ.
 • Статичка IP адреса** – 190 ден. без ДДВ.
 • Дополнителна телефонска линија 1/2 говорни канали – 250/450 ден. без ДДВ.
*Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од АДСЛ приклучокот до мрежната инфраструктура и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, операторот се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од (download/upload): 768Kbps во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.
По надминувањето на интернет сообраќајот вклучен во пакетот, брзината на пристап се намалува на 768Kbps/768Kbps, до завршување на месецот и следниот месец брзината се враќа.
**Во пакетите можат да се додели една статичка ИП адреса, по барање.
***Во пакетите има можност за приклучок до две линии за фиксна телефонија со по еден говорен канал PSTN, бесплатно со неограничени разговори во мрежата на Неотел и тарифирање по секунда остварен сообаќај. Разговорите се наплатуваат по редовен ценовник за телефонија.

Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренос на број е опишана ТУКА.
****Во пакетите има можностза приклучок на neoTV, со доплата.

*Цените се без ДДВ 18%.

1.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Fix 20

1.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.490 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Fix 20

1.490 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.590 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.590 ден.

Office Fix 20

1.590 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.590 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме