Телефонија  /  Пренос на број

Брзо и едноставно!

Преносливоста на број претставува промена на оператор и обезбедување право да го задржите постојниот број во исто нумеричко подрачје.

Сè што треба да направите е да ги следите следниве чекори:

1. Да ги подмирете сите отворени сметки кон постојниот оператор.

2. Да поднесете барање за пренос на број во нашиот продажен салон или преку нашите партнери во земјата.

Што понатаму?

Потоа барањето се доставува до соодветниот оператор. Истиот во рок од 1 ден се произнесува по барањето. По одобрувањето на барањето Вие станувате наш претплатник. Со префрлувањето во Неотел, Ви останува истиот број како и порано! Доколку барањето е одбиено, имате можност повторно да ја започнете постапката.

За повеќе информации јавете се на 02/ 55 11 112.

null

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме