SIP Trunk решение за фиксна телефонија

SIP Trunk идеално решение за фиксна телефонија во вашата компанија

Едноставно поврзете го телефонскиот систем од вашата канцеларија со надворешниот свет. Заменете ги традиционалните фиксни линии и разговарајте преку вашата интернет конекција.

Функционалности кои ги нуди SIP Trunk:

  • Повеќе телефонски (DDI) броеви на иста линија
  • Поддржува DDI(Direct Dialing Incoming) нумерации
  • Активација само за неколку часа
  • Флексибилен број на говорни канали
  • Лесно поставување во случај на преселба
  • Овозможува кој број да се прикаже на call-by call basis
  • Бесплатни повици со поврзани локации
  • Без инсталација на дополнителна опрема за изведување на интерконекцијата со IP PBX
  • Задржување на постоечкото нумеричко подрачје, како и дополнување со ново

sip2

*Тарифирањето на сообраќајот за локални и национални разговори е во интервали од 1 секунда, според Ценовникот
*Услугата SIP Trunke е наменета за компаниите кои поседуваат IP базирани телефонски централи (ИП PBX) кои поддржуваат SIP Trunk.
Тарифирање кај SIP Trunk
Начин на тарифирање по секунда
Локални разговори во мрежата на Неотел 0,40ден./мин.
Локални разговори кон други фиксни мрежи-нормалнатарифа (08.00h-20.00h) 0,95ден./мин.
Локални разговори кон други фиксни мрежи-евтина тарифа (20.00h-08.00h) 0,55 ден./мин
Национални разговори во мрежата на Неотел 0,85ден./мин.
Национални разговори кон други фиксни мрежи-нормална тарифа (08.00h-20.00h) 1,50ден./мин.
Национални разговори кон други фиксни мрежи –евтина тарифа (20.00h-08.00h) 1,00ден./мин.
Мобилни мрежи разговори, секој ден од 00:00 до 24:00 часот 6,80 ден./мин.

SIP Trunk
Месечна претплата по канал/локал*
Договор на 24 месеци 250 ден. Нарачај
Договор на 12 месеци 250 ден. Нарачај
Еднократен надомест Еднократно*
Договор на 24 месеци 1.000 ден.
Договор на 12 месеци 2.500 ден.
*Цените се без ДДВ 18%
*Услугата SIP Trunkе е достапна само за корисниците со телефонски централи кои поддржуваат SIP Trunk.

SIP Trunk решение за фиксна телефонија

SIP Trunk решение за фиксна телефонија

SIP Trunk решение за фиксна телефонија

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме