Телефонија  /  Тарифирање

Тарифирање

ЛОКАЛНИ ПОВИЦИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
Во мрежата на Неотел* 0,4 ден. 0,47 ден.
Кон други фиксни оператори – нормална тарифа 0,95 ден. 1,12 ден.
Кон други фиксни оператори – евтина тарифа 0,55 ден. 0,65 ден.

НАЦИОНАЛНИ ПОВИЦИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
Во мрежата на Неотел* 0,85 ден. 1 ден.
Кон други фиксни оператори – нормална тарифа 1,5 ден. 1,77 ден.
Кон други фиксни оператори – евтина тарифа 1 ден. 1,18 ден.
ПОВИЦИ КОН МОБИЛНИ БРОЕВИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
T-Mobile, ONE, VIP – преку цел ден 6,8 ден. 8,02 ден.

*Цената важи зависно од избраниот пакет. Прикажаните цени се за минута разговор. Времетрање на тарифи: нормална 08:00 – 20:00 – евтина 20:00 – 08:00. Тарифите кон останатите држави кои не се прикажани во табелите можете да ги погледнете ТУКА.

ЦЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ – ПОПУЛАРНИ ЗЕМЈИ
Кон фиксни мрежи Кон мобилни мрежи
Без 18% ДДВ Со 18% ДДВ Без 18% ДДВ Со 18% ДДВ
САД 8,90 ден. 10,5 ден. 8,90 ден. 10,5 ден.
Канада 8,90 ден. 10,5 ден. 8,90 ден. 10,5 ден.
Австралија 8,90 ден. 10,5 ден. 33,05 ден. 39 ден.
Нов Зеланд 8,90 ден. 10,5 ден. 44,92 ден. 53 ден.
Албанија 11,86 ден. 14 ден. 15,25 ден. 18 ден.
Србија 11,86 ден. 14 ден. 25,42 ден. 30 ден.
Хрватска 13,56 ден. 16 ден. 15,25 ден. 18 ден.
Бугарија 8,90 ден. 10,5 ден. 11,86 ден. 14 ден.
Грција 8,90 ден. 10,5 ден. 25,42 ден. 30 ден.
Германија 13,56 ден. 16 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Велика Британија 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Италија 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Франција 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Русија 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Словенија 8,90 ден. 10,5 ден. 25,42 ден. 30 ден.
Турција 13,56 ден. 16 ден. 25,42 ден. 30 ден.

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме