Internet

Cilado që të jetë nevoja juaj për qasje interneti, atë do ta ofrojmë. Nga interneti më i shpejtë optik deri në internetin standard ADSL, mund të të ofrojmë gjithçka që të nevojitet.

Më shumë

neoTV

Tanimë nuk janë të mjaftueshme pauzimi, çuarja përpara dhe kthimi prapa, incizimi i programit dhe opsione të ngjashme. Vetëm me NeoTV shih TV në cilindo aparat dhe gjithkund ku ka internet.

Më shumë

WiMAX

WiMAX mundëson ndërlidhje në vende të ndryshme, kurdo që të dëshirosh, me shpejtësi e cila ofron mundësi për t'i bërë aktivitetet e njëjta në shtëpi, në punë, te miqtë ose në pushim.

Më shumë

Telefoni

Telefonia fikse e Neotel-it mundëson biseda më të lira lokale dhe ndërkombëtare me të cilat në mënyrë të konsiderueshme do ta zvogëlosh faturën e deritanishme të telefonit.

Më shumë