LAJME  /  Вести за деловни корисници

Kolokacion me Data Qendrën neoDC

NeoDC është Data qendër e re e kolokacionit, e dizajnuar sipas standardeve më të larta Tier 3+. Është qendra e parë dhe e vetme neutrale e kolokacionit në Maqedoni. Në të është instaluar pajisje sipas standardeve teknologjike më të reja, ndërsa për momentin është në procedurë certifikimi sipas standardeve ISO:
ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 14001
Nova korporativna strana

Kolokacion me Data Qendrën neoDC

Kolokacion me Data Qendrën neoDC

Kolokacion me Data Qendrën neoDC

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

[recaptcha]