Pako me shërbime  /  neoTrio

neoTrio Fix

Kënaquni me konceptin e ri të televizionit interaktiv neoTV bashkë me internet të pakufizuar dhe linjë telefonike falas në një pako.

1.190 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

neoTrio Fix Start

neoTV
 • Deri në 80 ТV kanale (15 kanale HD)
 • neoTV në 2 aparate smart
 • neoNet Fix
 • Internet i pakufizuar
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.390 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  neoTrio Fix Optima

  neoTV
 • Deri në 90 ТV kanale (22 kanale HD)
 • TV pako plotësuese – FilmBox
 • neoTV në 2 aparate smart
 • neoNet Fix
 • Internet i pakufizuar
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.490 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  neoTrio Fix Ultra

  neoTV
 • Deri në 90 ТV kanale (22 kanale HD)
 • TV pako plotësuese – FilmBox
 • neoTV në 2 aparate smart
 • neoNet Fix
 • Internet i pakufizuar
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • 500 min. ndaj rrjeteve tjera fikse
 • Më shumë

  neoTrio Fiber

  Për ato që kanë nevojë për më shumë këtu janë pakot neoTrio Fiber me internet të pakufizuar me shpejtësi optike, televizion interaktiv neoTV dhe linjë telefonike falas.

  1.490 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  neoTrio Fiber Start

  neoTV
 • Deri në 80 ТV kanale (15 kanale HD)
 • neoTV në 2 aparate smart
 • neoNet Fiber
 • hpejtësia deri në 50 Mbps/50 Mbps
 • Internet i pakufizuar
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.690 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  neoTrio Fiber Optima

  neoTV
 • Deri në 90 ТV kanale (22 kanale HD)
 • TV pako plotësuese – FilmBox
 • neoTV në 2 aparate smart
 • neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps/50 Mbps
 • Internet i pakufizuar
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.790 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  neoTRIO Fiber Ultra

  neoTV
 • Deri në 90 ТV kanale (22 kanale HD)
 • TV pako plotësuese – FilmBox
 • neoTV në 2 aparate smart
 • neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps/50 Mbps
 • Internet i pakufizuar
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • 500 min. ndaj rrjeteve tjera fikse
 • Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËRFSHIRË NË TË GJITHA PARAPAGESAT NEOTRIO

  Mundësi që jua ofron neoTV

  NEOTV GJITHKUND ME JU!

  Me çdo pako neoTrio fitoni mundësi për ta shfrytëzuar aplikacionin neoTV në dy aparate smart kudo që të jeni.

  MINI KOMPJUTER

  Pajisja Set top box përmes së cilës kënaqeni me televizorin tuaj tani fiton një funksion të ri. Me të fitoni një mini kompjuter me sistem operativ Android™ dhe qasje në aplikacione të shumta prej në Google Play.

  NEOTV EDHE NË LAPTOPIN TËND!

  Krahas mundësisë për të shikuar në aparatin tuaj smart, mos lëshoni asgjë edhe atëherë kur jeni para kompjuterit tuaj.

  TELEVIZION INTERAKTIV

  Sot, shikimi i televizionit nuk mund të parafytyrohet pa opsionet e incizimit, pauzimit dhe ecjes përpara ose kthimit prapa të programit drejtpëdrejtë. Me neoTV të gjitha opsionet janë të përfshira në të gjitha pakot.

  Çfarë është neoTV?
  Kontrolloni pse neoTV dallon nga TV shërbimet tjera.
  Më shumë
  TV kanale
  Përzgjedhje e kanaleve më të shikuara me tendencë që të rritetvazhdimisht.
  Më shumë

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoTrio


  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

  Me të gjitha pakot neoTrio fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

  INTERNET I PAKUFIZUAR

  Nuk ka nevojë të keni kujdes sa keni harxhuar trafik interneti. Të gjitha pakot neoTrio janë me trafik interneti të pakufizuar.

  Pako me shërbime  /  neoNet + Phone

  Fiber + Phone

  1.090 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fiber 40/40 + Phone

  neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 40 Mbps / 40 Mbps
 • 100 GB trafik interneti
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.490 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fiber 50/50 + Phone

  neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps / 50 Mbps
 • 600 GB trafik interneti
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.690 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fiber 60/60 + Phone

  neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri 60 Mbps / 60 Mbps
 • 800 GB trafik interneti
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë

  Net + Phone

  650 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Net 100 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  950 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Net 300 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.350 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Net PRO + Phone pako me çmim prej Net PRO pako interneti.

  Net PRO + Phone

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 12 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • neoPhone
 • pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë

  Fix + Phone

  750 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Fix 100 + Phone pako me çmim prej Fix 100 pako interneti.

  Fix 100 + Phone

  neoNet Fix
 • Shpejtësia deri në 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.050 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Fix 300 + Phone pako me çmim prej Fix 300 pako interneti.

  Fix 300 + Phone

  neoNet Fix
 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.450 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Fix PRO + Phone pako me çmim prej Fix PRO pako interneti

  Fix PRO + Phone

  neoNET Fix
 • Shpejtësia deri në 12 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • neoPHONE
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoNet + Phone

  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

  Me të gjitha pakot neoNet + Phone fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.