neoNet + Phone  /  Fiber + Phone

1.090 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 40/40 + Phone

neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 40 Mbps / 40 Mbps
 • 100 GB trafik interneti
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.490 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fiber 50/50 + Phone

  neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps / 50 Mbps
 • 600 GB trafik interneti
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.690 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fiber 60/60 + Phone

  neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri 60 Mbps / 60 Mbps
 • 800 GB trafik interneti
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoNet + Phone

  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

  Me të gjitha pakot neoNet + Phone fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

  neoNet + Phone  /  Net + Phone

  650 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Net 100 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  950 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Net 300 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Më shumë
  1.350 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Net PRO + Phone pako me çmim prej Net PRO pako interneti.

  Net PRO + Phone

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 12 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • neoPhone
 • pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • PROMOVIM!
  Më shumë
  *Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoNet + Phone

  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

  Me të gjitha pakot neoNet + Phone fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

  neoNet + Phone  /  Fix + Phone

  750 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Fix 100 + Phone pako me çmim prej Fix 100 pako interneti.

  Fix 100 + Phone

  neoNet Fix
 • Shpejtësia deri në 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • PROMOVIM!
  Më shumë
  1.050 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Fix 300 + Phone pako me çmim prej Fix 300 pako interneti.

  Fix 300 + Phone

  neoNet Fix
 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB internet portativ
 • neoPhone
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • PROMOVIM!
  Më shumë
  1.450 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.
  Promovuese Fix PRO + Phone pako me çmim prej Fix PRO pako interneti

  Fix PRO + Phone

  neoNET Fix
 • Shpejtësia deri në 12 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • neoPHONE
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • PROMOVIM!
  Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoNet + Phone

  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

  Me të gjitha pakot neoNet + Phone fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.