Telefoni  /  Tarifimi

Tarifimi

THIRRJE LOKALE Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
Në rrjetin e Neotel-it* 0,4 den. 0,47 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale 0,95 den. 1,12 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë 0,55 den. 0,65 den.

THIRRJE NACIONALE Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
Në rrjetin e Neotel-it* 0,85 den. 1 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale 1,5 den. 1,77 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë 1 den. 1,18 den.
THIRRJE NDAJ NUMRAVE CELULARË Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
T-Mobile, ONE, VIP – gjatë gjithë ditës 6,8 den. 8,02 den.

*Çmimi vlen varësishtnga pakojae përzgjedhur. Çmimet e paraqitura janë për një minutë bisedë. Kohëzgjatja e tarifave: tarifa normale 08:00 – 20:00 – tarifa e lirë 20:00 – 08:00. Tarifat ndaj shteteve tjera të cilat nuk janë paraqitur në tabelat mund t’i shihni KËTU.

ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE – VENDET POPULLORE
Ndaj rrjeteve fikse Ndaj rrjeteve celulare
Pa TVSH 18% Me TVSH 18% Pa TVSH 18% Me TVSH 18%
SHBA 8,90 den. 10,5 den. 8,90 den. 10,5 den.
Kanada 8,90 den. 10,5 den. 8,90 den. 10,5 den.
Australi 8,90 den. 10,5 den. 33,05 den. 39 den.
Zelanda e Re 8,90 den. 10,5 den. 44,92 den. 53 den.
Shqipëri 11,86 den. 14 den. 15,25 den. 18 den.
Serbi 11,86 den. 14 den. 25,42 den. 30 den.
Kroaci 13,56 den. 16 den. 15,25 den. 18 den.
Bullgari 8,90 den. 10,5 den. 11,86 den. 14 den.
Greqi 8,90 den. 10,5 den. 25,42 den. 30 den.
Gjermani 13,56 den. 16 den. 29,66 den. 35 den.
Britani e Madhe 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Itali 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Francë 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Rusi 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Slloveni 8,90 den. 10,5 den. 25,42 den. 30 den.
Turqi 13,56 den. 16 den. 25,42 den. 30 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме