Internet

Çfarëdo që të jetë nevoja jote për qasje në internet, atë do ta ofrojmë. Prej internetit më të shpejtë optik deri në internetin pa tel me performanca të shkëlqyera, gjithçka që të nevojitet mund të të ofrojmë.

Më shumë

neoTV

Pauzimi, ecja para-mbrapa dhe incizimi i programit dhe opsionet e ngjashme tani më nuk mjaftojnë. Vetëm me NeoTV shiko TV në cilindo aparat dhe gjithandej ku ka internet.

Më shumë

Telefoni

Telefonia fikse e Neotel-it i mundëson bisedat më të lira lokale dhe ndërkombëtare me të cilat në masë të konsiderueshme do ta zvogëlosh faturën e telefonit.

Më shumë