Телефонија

Фиксна телефонија Доколку не сте корисник на пакетираните услуги, Неотел фиксната телефонија ви е достапна преку големиот број партнери (кабелски оператори) на НЕОТЕЛ низ Р.С. Македонија. Пакет 150 177 ДЕН. месечно 3 месеци неограничено во мрежата на НЕОТЕЛ 100 мин. кон останатите фиксни оператори Дознај повеќе Пакет 300 354 ДЕН. месечно Неограничено во мрежата на […]