NeoPlay 50

Без трошок за инсталација

1.290ден.

Description

Оптички интернет

  • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps (download/upload)*
  • 5000GB вклучен интернет-сообраќај
  • Вклучен WiFi рутер
  • Динамичка IP адреса

Телефонија

  • Неограничени разговори во мрежата на НЕОТЕЛ
  • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
  • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
  • Интервал на тарифирање на 1 минута по редовен ценовник
  • Пренос на број – бесплатно

Additional information

Дополнителни информации

*Брзината на интернет пристапот не е загарантирана и истата може да зависи од повеќе фактори како што се: јачината на сигналот, бројот на корисници кои користат во моментот, брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на интернет мрежата, конфигурацијата на уредот од кој пристапува претплатникот и други фактори. Доколку неможе да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, НЕОТЕЛ се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци (download/upload) нема да биде помала од просечната во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

**Минималната брзина е 2 Mbps/2 Mbps и се однесува на брзината по надминување на вклучениот сообраќај. Максимална брзина за пренос на податоци: 50 Mbps download /50 Mbps upload. Просечна брзина за пренос на податоци: 25 Mbps download/25 Мbps upload. Минимална брзина за пренос на податоци: 2 Mbps download /2 Мbps upload. Во пакетите е вклучена 1 линија за фиксна телефонија со 1 говорен канал. Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно. Постапката за пренесување број од мрежата на друг Оператор во мрежата на Неотел е опишана ТУКА.

Дополнителни услуги

<li>Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
<li>Цена за релокација/преселба на антена – 1.770 денари

Достапност

<li>Скопје – Неотел Продажен Салон: 02/55 11 155
<li>Скопје – Анхоч Премиум (комплекс МиДа): 02/3051- 340
<li>Скопје – Анхоч Веро Центар: 02/3232-632
<li>Скопје – Анхоч Чаир: 02/631-811
<li>Скопје – Анхоч ТЦ Рамстор: 02/3119-881
<li>Скопје – Анхоч ТЦ Бисер: 02/2451-407
<li>Скопје – Анхоч ГТЦ: 02/3215-068
<li>Тетово – Неон Системи: 044/ 550 315
<li>Битола – Неотел Нет: 047/550 010
<li>Куманово – К-Нет: 031/ 550 550
<li>Велес – Бит Системи: 043/ 551 919
<li>Св. Николе – Нет и Ком: 032/440-336
<li>Струмица – Нинекс: 034/327-123
<li>Гостивар – ММ Комерц: 075/314-450
<li>Струга – Интек: 046/ 552 550; 075/ 287 622
<li>Кичево – Адвансед Дигитал Нетворк: 045/ 550 500
<li>Охрид – Домино: 046/ 279 495

Placeholder Placeholder
Име на пакет
Fiber 100 на 2 години Fiber 300 на 2 години
Цена
1.190ден. 1.790ден.
Weight

Без трошок за инсталација

Без трошок за инсталација

Брзина на интернетот
- -
Dimension
N/A N/A
Color
- -
- -
Нарачај веднаш
Нарачај веднаш Нарачај веднаш