neoTrio 30 на 2 години

1.290ден.

Без трошок за инсталација

Description

Телевизија

 • До 79 вклучени (40 HD) канали
 • Android™ ТВ уред со пристап до Google Play
 • neoTV на 2 смарт уреди (AndroidTV телевизор, смартфон или таблет)
 • neoTV на вашиот компјутер
 • 6 часа простор за снимање на програмата во живо

Оптички интернет

 • Брзина до 30 Mbps/5 Mbps (download/upload)*
 • 1000GB вклучен интернет-сообраќај
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

Телефонија

 • Неограничени разговори во мрежата на НЕОТЕЛ
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Интервал на тарифирање на 1 минута по редовен ценовник
 • Пренос на број – бесплатно

Additional information

Дополнителни информации

*Брзината на интернет пристапот не е загарантирана и истата може да зависи од повеќе фактори како што се: јачината на сигналот, бројот на корисници кои користат во моментот, брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на интернет мрежата, конфигурацијата на уредот од кој пристапува претплатникот и други фактори. Доколку неможе да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, НЕОТЕЛ се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци (download/upload) нема да биде помала од просечната во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

**Минималната брзина е 2 Mbps/2 Mbps и се однесува на брзината по надминување на вклучениот сообраќај. Максимална брзина за пренос на податоци: 30 Mbps download /5 Mbps upload. Просечна брзина за пренос на податоци: 15 Mbps download/2 Мbps upload. Минимална брзина за пренос на податоци: 2 Mbps download /2 Мbps upload.

Дополнителни услуги

<li>Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.490 ден.
<li>Трошок за интервенција по барање на корисник -1.490 ден.
<li>Цена за релокација/преселба на антена – 1.770 денари
<li>Дополнителен ТВ-уред (Neotel Set Top Box) – 100 ден./мес.

Достапност

<li>Скопје – Неотел Продажен Салон: 02/55 11 155
<li>Скопје – Анхоч Премиум (комплекс МиДа): 02/3051- 340
<li>Скопје – Анхоч Веро Центар: 02/3232-632
<li>Скопје – Анхоч Чаир: 02/631-811
<li>Скопје – Анхоч ТЦ Рамстор: 02/3119-881
<li>Скопје – Анхоч ТЦ Бисер: 02/2451-407
<li>Скопје – Анхоч ГТЦ: 02/3215-068
<li>Тетово – Неон Системи: 044/ 550 315
<li>Битола – Неотел Продажен Салон: 047/550 010
<li>Куманово – К-Нет: 031/ 550 550
<li>Велес – Бит Системи: 043/ 551 919
<li>Св. Николе – Нет и Ком: 032/440-336
<li>Струмица – Нинекс: 034/327-123
<li>Гостивар – ММ Комерц: 075/314-450
<li>Струга – Интек: 046/ 552 550; 075/ 287 622
<li>Кичево – Адвансед Дигитал Нетворк: 045/ 550 500
<li>Охрид – Домино: 046/ 279 495

You may also like…