NeoPlay 50

This is a variable product.

990ден.

Description

Телевизија

  • До 100 вклучени (50 HD) канали
  • Вклучени SportKlub & Eurosport
  • neoTV на 2 смарт уреди (AndroidTV телевизор, смартфон или таблет)
  • neoTV на вашиот компјутер

Оптички интернет

  • Брзина до 30 Mbps/30 Mbps (download/upload)*
  • 5000GB вклучен интернет-сообраќај
  • Вклучен WiFi рутер
  • Динамичка IP адреса

Additional information

Дополнителни информации

*Брзината на интернет пристапот не е загарантирана и истата може да зависи од повеќе фактори како што се: јачината на сигналот, бројот на корисници кои користат во моментот, брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на интернет мрежата, конфигурацијата на уредот од кој пристапува претплатникот и други фактори. Доколку неможе да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, НЕОТЕЛ се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци (download/upload) нема да биде помала од просечната во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

**Минималната брзина е 2 Mbps/2 Mbps и се однесува на брзината по надминување на вклучениот сообраќај. Максимална брзина за пренос на податоци: 30 Mbps download /30 Mbps upload. Просечна брзина за пренос на податоци: 15 Mbps download/15 Мbps upload. Минимална брзина за пренос на податоци: 2 Mbps download /2 Мbps upload.

Дополнителни услуги

<li>Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
<li>Цена за релокација/преселба на антена – 1.770 денари

Достапност

<li>Куманово – К-Нет: 031/ 550 550

Placeholder Placeholder
Име на пакет
Fiber 100 на 2 години Fiber 300 на 2 години
Цена
1.190ден. 1.790ден.
Weight

Без трошок за инсталација

Без трошок за инсталација

Брзина на интернетот
- -
Dimension
N/A N/A
Color
- -
- -
Нарачај веднаш
Нарачај веднаш Нарачај веднаш