Телефонија  /  Пакети

Доколку не сте корисник на WiMAX, Неотел фиксната телефонија ви е достапна преку големиот број партнери (кабелски оператори) на Неотел низ Македонија. Пакетите достапни преку нашите партнери се следните:

Пакет 150

Пакет 150

Времетраење на договорот 2 години 1 година Неопределно
Вклучени разговори во мрежата на Неотел – во првите 3 месеци Првите 3 месеци – Неограничено Првите 3 месеци – Неограничено Првите 3 месеци – Неограничено
Вклучени разговори во мрежата на Неотел во останатиот период од договорот 200 мин. 200 мин. 200 мин.
Вклучени разговори кон останатите фиксни оператори 100 мин. 100 мин. 100 мин.
Еднократен надомест Промотивно 0 ден.* 1.000 ден. 1.900 ден.
Месечна претплата
177 ден.
177 ден.
177 ден.
Прикажаните цени се со вклучен ДДВ од 18%.
Промотивната понуда 0 денари за еднократен надомест за ПАКЕТ 150 важи до 31.12.2016.

177 ден./мес.

Пакет 150

177 ден./мес.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме