Телефонија  /  Пакети

Доколку не сте корисник на WiMAX, Неотел фиксната телефонија ви е достапна преку големиот број партнери (кабелски оператори) на Неотел низ Македонија. Пакетите достапни преку нашите партнери се следните:

Пакет 300

Пакет 300

Времeтраење на договорот 2 години 1 година Неопределно
Вклучени разговори во мрежата на Неотел во првите 6 месеци Неограничено Неограничено Неограничено
Вклучени разговори во мрежата на Неотел во останатиот период од договорот 400 мин. 400 мин. 400 мин.
Вклучени разговори кон другите фиксни оператори 200 мин. 200 мин. 200 мин.
Еднократен надомест 0 ден. Промотивно 0 ден.* 1.900 ден.
Месечна претплата
354 ден.
354 ден.
354 ден.
Прикажаните цени се со вклучен ДДВ од 18%.
Промотивната понуда 0 денари за еднократен надомест за ПАКЕТ 300 важи до 31.12.2016.

354 ден./мес.

Пакет 300

354 ден./мес.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме