Hostim  /  Hostim i përbashkët

Hostimi i përbashkët paraqet hostim të serverit të cilin e ndani me shfrytëzues tjerë, me ç'rast nuk keni qasje administrative në vetë serverin. Si shërbim, është i përshtatshëm për numrin më të madh të ueb faqeve personale, si edhe të ueb faqeve të vogla korporative.

Hostimi i përbashkët i serverit Windows/Linux 1

Basic

 • 100 MB Hapësira për ueb hosting
 • 30 GB Trafiku mujor
 • 10 E-sënduk me 1GB
 • 360 den./në muaj.

3.900 den./në vit*


Porosit

Optima

 • 500 MB Hapësira për ueb hosting
 • 50 GB Trafiku mujor
 • 20 E-sënduk me 1GB
 • 630 den./në muaj.

6.800 den./në vit*


Porosit

Ultra

 • 1000 MB Hapësira për ueb hosting
 • 100 GB Trafiku mujor
 • 30 E-sënduk me 1GB
 • Ripërtëritje falas e domejn-it
 • 910 den./në muaj.

9.900 den./në vit*


Porosit

TË GJITHA PAKOT PËRFSHIJNË

SMTP/POP/IMAP

ADMINISTRATË TË UEB-it DHE QASJE NË UEB

BACKUP TË UEB FAQES

MBROJTJE FIREWALL

24/7 PËRKRAHJE TEKNIKE

REGJISTRIM FALAS I DOMEJN-IT

E-POSTA E PËRFSHIRË NË PAKOT PËR UEB HOSTING

 

 • Numri i е-sëndukëve(2)
 • Madhësia e e-sëndukut(3)
 • smtp/pop3/IMAP(4)
 • Qasje në ueb(5)
 • Administrata e ueb-it(6)
 • Parapagesa për sëndukun plotësues/në vit(7)

Basic

 • 10
 • 1 GB
 • 120 den./në vit*

Optima

 • 20
 • 1 GB
 • 120 den./në vit*

Ultra

 • 30
 • 1 GB
 • 120 den./në vit*
1. Për hostim të serverëve Linux, hostohen ueb aplikacione të krijuara në PHP, ndërsa për serverët Windows, në gjuhën programore ASP.

2. Numri i përgjithshëm i e-sëndukëve për domenin i cili është i përfshirë në pako.

3. Madhësia e sëndukut në e-postën.

4. smtp/pop3/IMAP (përfshin edhe qasje SSL), paraqet qasje të lejuar nëpërmjet protokolleve të theksuara pa asnjë kufizim, me mundësi për vendosjen e komunikimit të shifruar me serverin.

5. Ueb qasje në e-postën Tuaj nëpërmjet interfejsit bashkëkohor AJAX.

6. Administratë nëpërmjet ueb interfejsit ku mund të shtohen, të shlyhen dhe të rregullohen llogaritë e shfrytëzuesve. Ekziston mundësi për rregullimin e grupeve dhe filtrave për shfrytëzuesit.

7. Shfrytëzuesi mund të bashkëngjisë sënduk plotësues me pagesë plotësuese mujore e cila përkon me performancat e pakos që e shfrytëzon. Në rast se dëshiron sënduk plotësues me performanca më të mëdha, duhet që të migrojë me shërbimin në ndonjërin prej pakove më të avancuara dhe të blejë minimum 10 IP adresa.

Hostim  /  VDS (SVD)

Ky shërbim gjendet ndërmjet tipit të shërbimeve "hostim i përbashkët" dhe "server i dedikuar". I njëjti ofron numër të madh të mundësive të "serverit të dedikuar", duke përfshirë qasjen administrative dhe adresën e dedikuar IP por për çmim shumë më të ulët.

Server i dedikuar virtual Linux

Ju duhet Windows?

Start

 • 1 x procesorë
 • 1 GB RAM memorie
 • 15 GB hapësira e diskut
 • Trafik prej 500 GB* në muaj

1.550 den./në muaj.*


Porosit

Basic

 • 1 x procesorë
 • 2 GB RAM memorie
 • 30 GB hapësira e diskut
 • Trafik prej 1.000 GB* në muaj

2.700 den./në muaj.*


Porosit

Optima

 • 2 x procesorë
 • 2 GB RAM memorie
 • 50 GB hapësira e diskut
 • Trafik prej 1.500 GB* në muaj

4.100 den./në muaj.*


Porosit

Ultra

 • 2 x procesorë
 • 3 GB RAM memorie
 • 100 GB hapësira e diskut
 • Trafik prej 2.000 GB* në muaj

5.800 den./në muaj.*


Porosit

*Pas tejkalimit të trafikut të përfshirë, arkëtohet nga 200 den. për çdo 100 GB trafik të filluar.
Hapësira e diskut e përfshin edhe hapësirën që e përfshin sistemi operativ, përkatësisht hapësirë deri në 1 GB te sistemet operative Linux dhe deri në 11 GB te sistemi operativ Windows. Merrni këtë parasysh kur e përzgjidhni pakon.

TË GJITHA PAKOT PËRFSHIJNË

INSTALIMI I SISTEMIT OPERATIV

QASJE ADMINISTRATIVE

1 X IP ADRESA

24/7 PËRKRAHJE TEKNIKE

24/7 SIGURIM FIZIK

RIFILLIMI PAS URDHËRESËS SË PRANUAR

SHËRBIME PLOTËSUESE
Backup i të dhënave nëpërmjet FTP/SFTP/RSYNC  Administrata themelore Administrata plotësuese
15 GB 675 den./në vit

990 den./në muaj

Më shumë…

1.990 den./në orë (pa administratë themelore)

Më shumë…

30 GB 1.350 den./në vit
50 GB 2.250 den./në vit

1.490 den./në orë (me administratë themelore)

Më shumë…

100 GB 4.500 den./në vit

Hostim  /  Server i dedikuar

Serveri i dedikuar është i rezervuar për një shfrytëzues që mundëson shfrytëzim të tërë kapacitetit të serverit dhe performancat e të njëjtit nuk varen nga shfrytëzuesit tjerë. Praktikisht, është huazim i serverit i cili është vendosur në Qendrën tonë të të dhënave.

Server i dedikuar Linux

Ju duhet server Windows?

Start

 • X3430 tipi i procesorit
 • 4 GB RAM memorie
 • 2/500 GB hapësira e diskut
 • Trafik prej 500 GB* në muaj

9.300 den./në muaj.*
9.750 den./në muaj.*
10.390 den./në muaj.*


Porosit

Basic

 • E5504 tipi i procesorit
 • 6 GB RAM memorie
 • 2/160 GB hapësira e diskut
 • Trafik prej 1.000 GB* në muaj

12.710 den./në muaj.*
13.150 den./në muaj.*
13.800 den./në muaj.*


Porosit

Optima

 • E5504 tipi i procesorit
 • 8 GB RAM memorie
 • 2/500 GB hapësira e diskut
 • Trafik prej 2.000 GB* në muaj

15.250 den./në muaj.*
15.650 den./në muaj.*
16.200 den./në muaj.*


Porosit

Ultra

 • E5620 tipi i procesorit
 • 12 GB RAM memorie
 • 3/146 GB hapësira e diskut
 • Unlimited subdomains

18.500 den./në muaj.*
18.990 den./në muaj.*
19.490 den./në muaj.*


Porosit

TË GJITHA PAKOT PËRFSHIJNË

INSTALIMI I SISTEMIT OPERATIV

QASJE ADMINISTRATIVE

3 X IP ADRESA

24/7 PËRKRAHJE TEKNIKE

24/7 SIGURIM FIZIK

KONTROLLI I SISTEMEVE TË NEOTEL-IT

RIFILLIMI PAS URDHËRESËS SË PRANUAR

Shërbime plotësuese
Trafik plotësues Backup i të dhënave nëpërmjet serverit FTP
500 GB 750 den. 15 GB 675 den./në vit
1.000 GB 1.500 den. 30 GB 1.350 den./në vit
1.500 GB 2.250 den. 50 GB 2.250 den./në vit
2.000 GB 3.000 den. 100 GB 4.500 den./në vit
Administrata themelore Administrata plotësuese
990 den./në muaj.

1.990 den./në orë pa administratë themelore

1.490 den./në orë me administratë themelore

Hostim  /  E-posta

E-posta pako të avancuara

Ju duhet pako PREMIUM?

 

 • Numri i е-sëndukëve(1)
 • Madhësia e e-sëndukut(2)
 • smtp/pop3/IMAP(3)
 • Qasje në ueb(4)
 • Administrata e ueb-it(5)
 • Kalendar(6)
 • Detyra(7)
 • Shënime(8)
 • Ditar(9)
 • Backup i e-sëndukut(10)
 • Sënduk plotësues(11)
 • Parapagesa mujore(12)

Basic

 • 10
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

1.190 den./në muaj.*


Porosit

Optima

 • 30
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

3.490 den./në muaj.*


Porosit

Ultra

 • 50
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

5.990 den./në muaj.*


Porosit

Pro

 • 100
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

11.990 den./në muaj.*


Porosit

*Çmimet vlejnë për kontratë për 1 vit dhe janë pa 18% TVSH të përfshirë.

IP ADRESA TË DEDIKUARA PËR E-POSTË

IP ADRESË STANDARDE

399 den./në muaj.*

Ky shërbim ofron shfrytëzim të adresës së veçantë për domenin përkatës.

IP ADRESË E AVANCUAR

599 den./në muaj.*

Ky shërbim ofron shfrytëzim të adresës së veçantë për domenin përkatës, vendosje të certifikatës “SSL”, si edhe nënshkrim përkatës të mesazhit me “DKIM/Domain Keys”. Certifikata mund të përpilohet nga ana e Neotel-it (self signed) ose mund të dërgohet nga shfrytëzuesi (certifikatë e vlefshme).

(1) Numri i përgjithshëm i e-sëndukëve për domenin i cili është i përfshirë në pako.

(2) Madhësia e sëndukut në e-postën.

(3) smtp/pop3/IMAP (përfshin edhe qasje SSL), paraqet qasje të lejuar nëpërmjet protokolleve të theksuara pa asnjë kufizim, me mundësi për vendosjen e komunikimit të shifruar me serverin.

(4) Ueb qasje në e-postën Tuaj nëpërmjet interfejsit bashkëkohor AJAX.

(5) Administratë nëpërmjet ueb interfejsit ku mund të shtohen, të shlyhen dhe të rregullohen llogaritë e shfrytëzuesve. Ekziston mundësi për rregullimin e grupeve dhe filtrave për shfrytëzuesit.

(6) Kalendar për organizim më të mirë të aktiviteteve dhe mundësi për ndarjen e të njëjtave me kolegët e Juaj.

(7) Evidencë për aktivitete të përfunduara ose rrjedhëse.

(8) Evidencë e shënimeve nga mbledhjet dhe ngjashëm.

(9) Krijimi i ditarit të aktiviteteve.

(10) Kopje rezerve e e-postës Suaj për 7 ditët e fundit kalendarik.

(11) Shfrytëzuesi mund të bashkëngjisë sënduk plotësues me pagesë plotësuese mujore e cila përkon me performancat e pakos që e shfrytëzon. Në rast se dëshiron sënduk plotësues me performanca më të mëdha, duhet që të migrojë me shërbimin në ndonjërin prej pakove më të avancuara dhe të blejë minimum 10 IP adresa.

(12) Parapagesa mujore është dhënë për Kontratë për 1 vit. Gjatë kohëzgjatjes së kontratës, lejohen migrime në pako të nivelit më të lartë të parapagesës një herë në muaj. Migrimet në pako të nivelit më të ulët të parapagesës nuk lejohen para skadimit të kontratës.