Telefoni  /  Pako

Ajo për të cilën dallohemi është tarifimi sipas sekondave, gjë që do t'ju mundësojë t'i zvogëloni dyfish faturat mujore për bisedat telefonike.

Zgjidhje ideale për komunikim efikas si
edhe lidhje cilësore me partnerët tuaj afaristë.

Linja PSTN

Shërbimi IP telefoni autonome fikse është në dispozicion vetëm për shfrytëzuesit të cilët kanë qasje interneti prej Neotel-it nëpërmjet optikës.

ISDN BRI 2

I dedikuar për kompani të mesme të cilat kanë nevojë për më shumë se një kanal folës, njëkohësisht për thirrje hyrëse dhe dalëse. Shërbimi themelor ISDN BRI është me dy kanale të njëkohshme folëse dhe çdo hap i ardhshëm është rritje për dy kanale të reja folëse.

ISDN PRI 30

I dedikuar për kompani të mëdha të cilat kanë nevojë për numër të madh të kanaleve folëse për shërbim të njëkohshëm të thirrjeve hyrëse dhe dalëse. Shërbimi ISDN PI siguron gjithsej 30 kanale të njëkohshme folëse.

 

 • Kanale të njëkohshme folëse
 • Tarifimi sipas sekondave
 • DDI (Direct Dial-In)
 • Kompensim i njëfishtë për 24/12 muaj
 • Parapagesë mujore

PSTN

 • 1
 • 0 den.
 • 250 den./ në muaj.*

ISDN BRI 2

 • 2
 • 1.000/2.500 den.
 • 450 den./ në muaj.*

ISDN PRI 30

 • 30
 • 20.000/45.000 den.
 • 5.000 den./ në muaj.*
*Çmimet janë pa 18% TVSH të përfshirë dhe janë për kontratë të lidhur për 1 ose 2 vite.

Telefoni  /  Tarifimi

THIRRJE LOKALE Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
Në rrjetin e Neotel-it* 0,4 den. 0,47 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale 0,95 den. 1,12 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë 0,55 den. 0,65 den.

THIRRJE NACIONALE Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
Në rrjetin e Neotel-it* 0,85 den. 1 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale 1,5 den. 1,77 den.
Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë 1 den. 1,18 den.
THIRRJE NDAJ NUMRAVE CELULARË Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
T-Mobile, ONE, VIP – gjatë gjithë ditës 6,8 den. 8,02 den.

*Çmimi vlen varësishtnga pakojae përzgjedhur. Çmimet e paraqitura janë për një minutë bisedë. Kohëzgjatja e tarifave: tarifa normale 08:00 – 20:00 – tarifa e lirë 20:00 – 08:00. Tarifat ndaj shteteve tjera të cilat nuk janë paraqitur në tabelat mund t’i shihni KËTU.

ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE – VENDET POPULLORE
Ndaj rrjeteve fikse Ndaj rrjeteve celulare
Pa TVSH 18% Me TVSH 18% Pa TVSH 18% Me TVSH 18%
SHBA 8,90 den. 10,5 den. 8,90 den. 10,5 den.
Kanada 8,90 den. 10,5 den. 8,90 den. 10,5 den.
Australi 8,90 den. 10,5 den. 33,05 den. 39 den.
Zelanda e Re 8,90 den. 10,5 den. 44,92 den. 53 den.
Shqipëri 11,86 den. 14 den. 15,25 den. 18 den.
Serbi 11,86 den. 14 den. 25,42 den. 30 den.
Kroaci 13,56 den. 16 den. 15,25 den. 18 den.
Bullgari 8,90 den. 10,5 den. 11,86 den. 14 den.
Greqi 8,90 den. 10,5 den. 25,42 den. 30 den.
Gjermani 13,56 den. 16 den. 29,66 den. 35 den.
Britani e Madhe 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Itali 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Francë 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Rusi 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
Slloveni 8,90 den. 10,5 den. 25,42 den. 30 den.
Turqi 13,56 den. 16 den. 25,42 den. 30 den.

Telefoni  /  Bartja e numrit

Shpejtë dhe thjeshtë!

Bartshmëria e numrit paraqet ndërrim të operatorit dhe sigurim të së drejtës për ta mbajtur numrin ekzistues në rajonin e njëjtë të numërimit.

Gjithçka që duhet të bëni është t’i ndiqni hapat si më poshtë:

1. T’i paguani të gjitha faturat e hapura ndaj operatorit ekzistues

2. Të parashtroni kërkesë për bartjen e numrit në sallonin tonë të shitjes ose përmes partnerëve tanë në vend.

Çka më tutje?

Pastaj kërkesa dërgohet te operatori përkatës. I njëjti, në afat prej 1ditëshprononcohet në lidhje me kërkesën. Pas miratimit të kërkesës, Ju bëheni parapaguesi ynë. Me kalimin në Neotel, Ju mbetet numri i njëjtë si edhe më parë! Nëse kërkesa është refuzuar, keni mundësi që ta filloni procedurën përsëri.

Për më shumë informata, paraqituni në numrin 02/ 55 11 112.

null

Telefoni  /  SIP Trunk

SIP Trunk zgjidhje ideale për telefoni fikse në kompaninë tuaj

Thjesht ndërlidhni sistemin telefonik të zyrës tuaj me botën e jashtme. Zëvendësoni linjat fikse tradicionale dhe bisedoni nëpërmjet internet lidhjes tuaj.

Funksionalitete që i ofron SIP Trunk:

 • Më shumë numra telefonike (DDI) në linjën e njëjtë
 • Mbështet numëratorë DDI (Direct Dialing Incoming)
 • Aktivizim për vetëm disa orë
 • Numër i ndryshueshëm i kanaleve folës
 • Instalim i lehtë në rast të shpërnguljes
 • Mundëson se cili numër të shfaqet në bazë të call-by call
 • Thirrje falas me lokacione të ndërlidhura
 • Pa instalimin e pajisjes plotësuese për realizimin e ndërlidhjes me IP PBX
 • Mbajtja e rajonit ekzistues numerik, si edhe plotësim me të ri

sip2

*Tarifimi i trafikut për biseda lokale dhe nacionale është në intervale prej 1 sekonde, sipas Listës së çmimeve.
*Shërbimi SIP Trunk është i dedikuar për kompanitë që posedojnë centrale telefonike të bazuara IP (IP PBX) që mbështesin SIP Trunk.
Tarifimi te SIP Trunk
Mënyra e tarifimit për sekonda
Biseda lokale në rrjetin e Neotel-it 0,40 den./min.
Biseda lokale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifa normale (08.00h-20.00h) 0,95 den./min.
Biseda lokale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifa e lirë (20.00h-08.00h) 0,55 den./min
Biseda nacionale në rrjetin e Neotel-it 0,85 den./min.
Biseda nacionale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifa normale (08.00h-20.00h) 1,50 den./min.
Biseda nacionale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifa e lirë (20.00h-08.00h) 1,00 den./min.
Biseda rrjete celulare, çdo ditë prej 00:00 deri në 24:00 ora 6,80 den./min

CENTRALË TELEFONIKE VIRTUALE – SIP Trunk
Parapagesa mujore për kanal/lokal*
Kontratë për 24 muaj 250 den. Porosit
Kontratë për 12 muaj 250 den. Porosit
Kompensim i njëfishtë Njëherësh*
Kontratë për 24 muaj 1.000 den.
Kontratë për 12 muaj 2.500 den.
*Çmimet me TVSH 18%
*Shërbimi SIP Trunk është në dispozicion vetëm për shfrytëzuesit e centraleve telefonike që mbështesin SIP Trunk.

Telefoni  /  IP Centrex

IP Centrex zgjidhje ideale për telefoni fikse në kompaninë tuaj

IP Centrex është zgjidhje bashkëkohore për shërbime telefonike ku PBX centrali i bazuar IP është vendosur në hapësirat e Neotel-it. Kompania juaj ndërlidhet me klientët nëpërmjet lidhjes së internetit. Për këtë arsye, për ta shfrytëzuar këtë shërbim, duhet që të keni lidhje stabile të internetit, të siguruar nga ana e Neotel-it. IP Centrex ofron të folur nëpërmjet shërbimeve IP dhe shërbimeve tjera të bazuara në IP, si edhe ndërlidhje në sisteme konvencionale telefonike (PSTN).

Është e dedikuar për shfrytëzues të cilët dëshirojnë ti kenë karakteristikat e PBX-it pa harxhimet plotësuese siç janë harxhimet kapitale, marrja me qira dhe mirëmbajtja. Ky shërbim është interesant edhe për ato që bëjnë shpërngulje të kompanisë, kanë lokacion të ri ose po kërkojnë ndërrim të PBX-it të vjetërsuar.

Përparësi:

 • Pa nevojë për centralë telefonike vetjake
 • Pa harxhime për servisim dhe mirëmbajtje të centralit telefonik
 • Komunikim i thjeshtë ndërmjet të punësuarve me kërkim të shpejtë të numrave të shkurtër (lokale)
 • Rregullim i lehtë i funksionaliteteve dhe kapacitetit në varësi prej nevojave të të punësuarve
 • Funksionalitete si: transferim, ridrejtim, shpërndarje e thirrjeve etj.
 • Ndërlidhje e zyrave në lokacione të ndryshme nëpër vend, të cilat duhet të jenë të ndërlidhura në rrjetin e operatorit.

sip2

Funksionalitete që i përmban IP Centrex:

 • Hant (Hunt) grupe
 • Shërbimi Menaxher-Asistent (Manager Assistant Service)
 • Ndërmarrja e thirrjes ardhëse (Call Pickup)
 • Thirrje kthyese
 • Modaliteti i natës (restrikcioni i kohës kur mund të përdoren lokale të caktuara)
 • Transferimi i thirrjes me mundësi për nënfunksionet në vijim:
  • Në rast se është e zënë
  • Në rast se nuk përgjigjet në thirrjen në interval të caktuar kohor
  • Ridrejtim seleksionues
  • Në rast se thirrja është në kohë të caktuar prej-ndaj (Timetables
  • Ridrejtimi i thirrjes menjëherë
 • Thirrje në pritje me mbajtjen e lidhjes
 • Posta zanore (mundësi për dërgimin e postës zanore në meil si shtojcë)
 • Lidhje konferenciere me tre pjesëmarrës
 • Konferencë e dedikuar (me shfrytëzimin e PIN-it)
 • Ueb portal për menaxhimin e shërbimit nga ana e kompanisë
 • IVR (Interactive voice response)
TARIFIMI TE IP CENTREX
Mënyra e tarifimit për sekonda
Biseda lokale në rrjetin e Neotel-it 0,40 den./min.
Biseda lokale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifë normale (08.00h-20.00h) 0,95 den./min.
Biseda lokale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifa e lirë (20.00h-08.00h) 0,55 den./min.
Biseda nacionale në rrjetin e Neotel-it 0,85 den./min.
Biseda nacionale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifa normale (08.00h-20.00h) 1,50 den./min.
Biseda nacionale ndaj rrjeteve tjera fikse – tarifa e lirë (20.00h-08.00h) 1,00 den./min.
Biseda rrjete celulare, çdo ditë prej 00:00 deri 24:00 ora 6,80 den./min.

CENTRALË TELEFONIKE VIRTUALE – IP CENTREX

Deri në 8 lokale

 • Tarifimi sipas sekondave
 • Kompensimi i njëfishtë 2.400 den.*

150den./muaj*


Porosit

Deri në 15 lokale

 • Tarifimi sipas sekondave
 • Kompensimi i njëfishtë 4.500 den.*

130 den./muaj.*


Porosit

Deri në 30 lokale

 • Tarifimi sipas sekondave
 • Kompensimi i njëfishtë 9.000 den.*

110 den./muaj*


Porosit

Deri në 50 lokale

 • Tarifimi sipas sekondave
 • Kompensimi i njëfishtë 15.000 den.*

100 den./muaj*


Porosit

Mbi 50 lokale

 • Tarifimi sipas sekondave
 • Kompensim i njëfishtë 24.000 den.*

90 den./muaj*


Porosit

*Çmimi vlen për kontratë për 24 muaj
Çmimet janë pa TVSH 18%