ДОПОЛНИТЕЛНИ ТВ ПАКЕТИ

Арена Спорт ПРЕМИУМ +

Arena Sport Premium 1 HD, Arena Sport Premium 2 HD, Arena Sport Premium 3 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Arena Sport 3 HD, Arena Sport 4 HD, Arena Sport 5 HD
ПРОМО

Арена Спорт

Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Arena Sport 3 HD, Arena Sport 4 HD, Arena Sport 5 HD

Балкан +

RTL, RTL 2, RTL Living, RTL Kockica, CMC, Jugoton, ELTA1, ELTA 2 HD, BHT1, OTV Valentino, RTRS

Tring Basic

3 Plus, 7 News, BBF, Folk +, Jolly HD, Living HD, Tip TV, Tring Action, Tring Kids, Tring Planet, Tring Super HD, Tring Tring, Tring World, TVSH, Vizion + HD

Tring Total

3 Plus, 7 News, BBF, Folk +, Jolly HD, Living HD, Tip TV, Tring Action, Clik TV, Tring Planet, Tring Super HD, Tring Tring, Tring World, TVSH, Vizion + HD, Bunga Bunga, Syri TV, Club TV, Tring International, Muse, Tring Comedy, Fax News, Tirana TV, Tring Fantasy, Tring History, Tring Life, Tring Shqip, Tring Sport, News HD, Smile

Сите наведени „дополнителни ТВ-пакети“ на НЕОТЕЛ се независни од времетраењето на претплатничкиот договор за пакетираната услуга од НЕОТЕЛ и истите може да се активираат во секое време за времетраењето на договорниот однос со НЕОТЕЛ. Дополнителните ТВ-пакети може да се деактивираат на крај на тековниот календарски месец, без притоа да се наплатат дополнителни пенали за деактивација.