КАКО ДА НАРАЧАШ ОД ТВОЈАТА ФОТЕЉА?

1.
Внеси ги податоците

Пополни ја формата подолу со твоите податоци.

2.
Пречекај го курирот​

Документите ќе бидат доставени по курирска служба.

3.
Потпиши ги документите

Ја проверуваш точноста на податоците и доколку се во ред го потпишуваш договорот.​

4.
Уживај во услугата

Согласно договорениот рок на инсталација, услугата се инсталира.

Пополни ги податоците и нарачај веднаш!

  Доколку имате потреба од дополнителен ТВ-уред во полето одберете го бројот?Во пакетот е вклучен 1 ТВ уред, дополнителните се наплатуваат по 100 ден./мес. од уред.
  Доколку имате потреба од дополнителни ТВ-канали во полето одберете кои?
  Доколку имате постоечки фиксен телефонски број кој сакате да го сочувате (портирате) ве молиме наведете го бројот.Доколку не сакате да сочувате постоечки фиксен број, НЕОТЕЛ, беслатно ќе ви додели.

  Кориснички податоци

  Контакт податоци

  Адреса на корисникот (од ЛК)

  Адреса на инсталација на услугата

  Одредби и услови на операторот

  Потврда на услови

  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНОВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ОДНОС И КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИ
  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ONLINE НАРАЧКИ ПРЕКУ ВЕБ СТРАНАТА НА НЕОТЕЛ ДОО СКОПЈЕ