NET 20
Internet pa kabllo

 • 2 Vitе
 • 1 Vit
 • Për kohë të pacaktuar

790 690 dеn./muaj me TVSH

Pa harxhime për instalim

1.190 dеn./muaj me TVSH

Pa harxhime për instalim

1.290 dеn./muaj me TVSH

1.490 den. Tarifë e vetme 

Karakteristikat

Internet

 • Shpejtësi deri në 20 Mbps/2 Mbps (download/upload)*
 • 1000GB internet trafik i përfshirë
 • WiFi ruter i përfshirë
 • IP adresë dinamike

Telefoni

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e NEOTEL
 • Identifikim i thirrjes – (CLIP) – falas
 • Thirrje në numrat urgjent (192, 193, 194, 195) – falas
 • Intervali i tarifimit në 1 minutë sipas çmimeve të rregullta
 • Transferim i numrit – falas

*Shpejtësia e qasjes në internet nuk është e garantuar dhe e njëjta varet nga disa faktorë siç janë: fuqia e sinjalit, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë në momentin e dhënë, shpejtësia e ueb faqes në të cilën surfoni, ngarkesa e rrjetit të internetit, konfiguracioni i pajisjes përmes së cilës kyçet abonenti dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet linja e shpejtësisë e definuar me pakon, NEOTEL është i obliguar që ta sigurojë shpejtësinë më të lartë të mundshme, ku shpejtësia minimale e rrjedhës së të dhënave (download/upload) nuk do të jetë më e vogël se mesatarja në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastet kur nuk është tejkaluar internet trafiku i përfshirë.

**Shpejtësia minimale është 2 Mbps/2 Mbps dhe ka të bëjë me shpejtësinë pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë.
Shpejtësia maksimale për transferimin e të dhënave: 50 Mbps download /50 Mbps upload. Shpejtësia mesatare për transferimin e të dhënave : 25 Mbps download /25 Mbps upload. Shpejtësia minimale për transferimin e të dhënave: 2 Mbps download /2 Mbps upload.

Në pakot përfshihet 1 linjë telefoni fiks me 1 kanal zëri. Abonenti mund të marrë numerim (numër) nga seria e NЕОTEL-it falas ose mund ta bartë numrin e tij ekzistues nga rrjeti i ndonjë operatori tjetër, falas. Procedura për bartjen e numrit nga rrjeti i ndonjë Operatori tjetër në rrjetin e Neotel është përshkruar këtu.

* Çmimi promocional vlen deri në skadimin e kontratës 2 vjeçare e më pas shërbimi do të paguhet në përputhje me listën zyrtare të çmimeve të NEOTEL.

**TV pakoja plotësuese falas vlen deri në fund të vitit të parë të kontratës. Pas përfundimit të vitit të parë, nëse Përdoruesi nuk kërkon ndryshe, TV pakoja plotësuese automatikisht do vazhdojë të paguhet me çmimin e saj të rregullt në përputhje me listën zyrtare të çmimeve të NEOTEL.

 • Kostoja për intervenim në terren për mënjanimin e defekteve me gabim të abonentit 1.416.den.
 • Çmimi për relokimin/shpërnguljen e antenës – 1.770 denarë
 • Shkup – Salloni i shitjes së Neotel: 02/55 11 155
 • Shkup – Anhoch QT Bunjakovec: 02/3217-528
 • Shkup – Anhoch Vero Qendër: 02/3232-632
 • Shkup – Anhoch City Mall: 02/3051-340
 • Shkup – Anhoch QT Ramstor: 02/3119-881
 • Shkup – Anhoch QT Biser: 02/2451-407
 • Скопје – Anhoch QTQ: 02/3215-068
 • Tetovë – Neon Sistemi: 044/ 550 315
 • Manastir – Neotel Net: 047/550 010
 • Kumanovë – K-Net: 031/ 550 550
 • Veles – Bit Sistems: 043/ 551 919
 • Sveti Nikollë – Net i Com: 032/440-336
 • Strumicë – Nineks: 034/327-123
 • Kratovë – Dars Kompjuteri: 076/977-340
 • Gostivar –MM Komerc: 075/314-450
 • Strugë – InTech Computers: 046/ 552 550; 075/ 287 622
 • Kërçovë – Advanced Digital Network: 045/ 550 500
 • Ohër – Domino: 046/ 279 495

Të përfshira në të gjitha parapagimet

INSTALIM FALAS

Për të gjitha kontratat e lidhura për 2 dhe 1 vit përfshihet instalim falas.

BISEDA FALAS

Me të gjitha pakot fitoni biseda të pakufizuara falas në rrjetin e Neotel.

24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE

Për çfarë do problem me shërbimin kemi në dispozicion mbështetje teknike 24 orëshe në numrin 02/55 11 111.

Pajisje

Jaton JT3300V antenë

Si të bësh porosi?

Pika të shitjes

Pika të shitjes

Zbulo ku mund të lidhësh kontratë për shërbimet tona.
Kliko Këtu

Porosi përmes telefonit

Porosi përmes telefonit

Paraqitu në kontakt qendrën dhe lidh kontratë përmes telefonit. Ne do të kujdesemi për dërgimin e dokumenteve
02/ 55 11 155

Ju duhen informata plotësuese?

Shënoni të dhënat tuaja dhe kolegët tanë do t’ju kontaktojnë në afatin më të shkurtër të mundshëm.

Pyetje të parashtruara shpesh (PPSH)

Ky shërbim mund të përdoret ditën e njëjtë ose një ditë pas lidhjes së kontratës

Që të mund të filloni me përdorimin e shërbimeve të internetit, e gjitha që ju duhet, është të kyçni ruterin në rrymë.

Me kontratë 2 ose 1 vjeçare nuk duhet të bëhet pagesë për instalim ndërsa me kontratë për kohë të pacaktuar duhet bërë pagesë prej 1490 den.

Këta ruterë funksionojnë në bazë të 4G internetit wifi dhe ju duhet vetëm lidhje me rrymë që të mund të përdoret interneti.

Internet trafiku është i kufizuar në 1TV (1000GB), pas tejkalimit të të njëjtit shpejtësia zvogëlohet në 2Mbps. Mesatarisht abonentët harxhojnë rreth 200-300GB në muaj kështu që këto 1000 GB janë praktikisht trafik i pakufizuar.

Shpejtësia e internet qasjes nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet nga më shumë faktorë siç janë: fuqia e sinjalit, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë në momentin e dhënë, shpejtësia e ueb faqes në të cilën surfoni, ngarkesa e rrjetit të internetit, konfiguracioni i pajisjes përmes së cilës kyçet abonenti dhe faktorë të tjerë.

Kur flasim për internet stabil dhe të shpejtë ne i rekomandojmë pakot optike të cilat ofrojnë kualitet më të mirë të shërbimit dhe të përshtatshme për online gejming.

Duhet të vini në sallonin tonë ose tek ndonjë nga partnerët tanë të shitjes dhe me vete të keni letërnjoftim dhe faturë të rrymës ose ujit që të vërtetoni adresën në të cilën duhet të instalohet shërbimi.

Shërbimi mund të ndërpritet nëse nuk plotësohet ajo që ju është garantuar nga Neotel-i  ose në rast se dëshironi ta ndërprisni para kohe paguhen penallti në varësi nga periudha e mbetur deri në skadimin e kontratës.

Për fat të keq, Neotel nuk ofron test periudhë të shërbimeve. Ne konsiderojmë që interneti optik të cilin e ofrojmë ka një kualitet të lartë dhe deri tani nuk kemi pasur ankesa nga ana e përdoruesve në lidhje me kualitetin e këtij shërbimi.