Office Fiber 100

 

neoNet Fiber

 • Брзина до 100 Mbps/100 Mbps (download/upload)*
 • 5000 GB вклучен интернет-сообраќај*
 • Вклучен WiFi рутер

 

neoPhone

 • Можност за активирање фиксна телефонија***
 • Без месечна претплата
 • До 2 линии PSTN (со 1 говорен канал)
 • Тарифирање по секунда по редовен ценовник
 • Неограничени разговори во мрежата на Неотел
 • Пренос на број – бесплатно

 

neoTV

 • Можност за активирање телевизија со доплата****
 • До 82 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина
  на претплатникот – 1.200 ден. без ДДВ
 • Цена за релокација/преселба на антена – 1.500 ден. без ДДВ.
 • Дополнителен говорен канал на постоечкиот – 250 ден. без ДДВ.
 • Дополнителна телефонска линија 1/2 говорни канали – 250/450 ден. без ДДВ.
*Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори како што се: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори.
Доколку не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, Неотел ќе ја испорача највисоката можна брзина.
Максимална брзина за пренос на податоци е дефинирана во пакетите.
Минималната брзина за пренос на податоци: 2Mbps download /2Mbps upload.
Доколку месечниот сообраќај го надмине сообраќајот вклучен во претплатата (download + upload), или во случај на злоупотреба, Неотел ќе ја ограничи брзината на пристап на 2 Mbps.
***Во пакетите има можност за приклучок до две линии за фиксна телефонија со по еден говорен канал PSTN, бесплатно со неограничени разговори во мрежата на Неотел и тарифирање по секунда остварен сообаќај. Разговорите се наплатуваат по редовен ценовник за телефонија.Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренос на број е опишана ТУКА.
****Во пакетите има можностза приклучок на neoTV, со доплата.

*Цените се без ДДВ 18%.

2.990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Fiber 100

2.990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
3.290 ден./мес.*

Office Fiber 100

3.290 ден./мес.*

Office Fiber 100

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме