NEOTRIO 50

Internet optik + neoTV

 • 2 Vite

1.490
den./muaj me TVSH

Pa harxhime për instalim

Karakteristikat

Televizion

 • Deri në 100 kanale të përfshira (33 HD) kanale
 • Android™ TV pajisje me qasje në Google Play
 • neoTV në 2 smart pajisje (smartfon ose tablet)
 • neoTV në kompjuterin tuaj
 • 6 orë hapësirë për inçizim të programit live

Internet optik

 • Shpejtësi deri në 50 Mbps/50 Mbps (download/upload)*
 • 5000GB internet trafik i përfshirë
 • WiFi ruter i përfshirë
 • IP adresë dinamike

Telefoni

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e NEOTEL
 • Identifikim i thirrjes – (CLIP) – falas
 • Thirrje në numrat urgjent (192, 193, 194, 195) – falas
 • Intervali i tarifimit në 1 minutë sipas çmimeve të rregullta
 • Transferim i numrit – falas

Fotografi/dokumente

500 MB Fotografi/dok. = 1'23''

Video përmbajtje

1GB video = 2'51''

*Shpejtësia e qasjes në internet nuk është e garantuar dhe e njëjta varet nga disa faktorë siç janë: fuqia e sinjalit, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë në momentin e dhënë, shpejtësia e ueb faqes në të cilën surfoni, ngarkesa e rrjetit të internetit, konfiguracioni i pajisjes përmes së cilës kyçet abonenti dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet linja e shpejtësisë e definuar me pakon, NEOTEL është i obliguar që ta sigurojë shpejtësinë më të lartë të mundshme, ku shpejtësia minimale e rrjedhës së të dhënave (download/upload) nuk do të jetë më e vogël se mesatarja në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastet kur nuk është tejkaluar internet trafiku i përfshirë.

**Shpejtësia minimale është 2 Mbps/2 Mbps dhe ka të bëjë me shpejtësinë pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë.
Shpejtësia maksimale për transferimin e të dhënave: 50 Mbps download /50 Mbps upload. Shpejtësia mesatare për transferimin e të dhënave : 25 Mbps download /25 Mbps upload. Shpejtësia minimale për transferimin e të dhënave: 2 Mbps download /2 Mbps upload.

Në pakot përfshihet 1 linjë telefoni fiks me 1 kanal zëri. Abonenti mund të marrë numerim (numër) nga seria e NЕОTEL-it falas ose mund ta bartë numrin e tij ekzistues nga rrjeti i ndonjë operatori tjetër, falas. Procedura për bartjen e numrit nga rrjeti i ndonjë Operatori tjetër në rrjetin e Neotel është përshkruar këtu.

 • Kostoja për intervenim në terren për mënjanimin e defekteve me gabim të abonentit 1.416.den.
 • Çmimi për relokimin/shpërnguljen e antenës – 1.770 denarë
 • TV PAJISJE (Neotel Set Top Box) – 100 den./muaj.
 • Shkup – Salloni i shitjes së Neotel: 02/55 11 155
 • Shkup – Anhoch Premium ( Kompleksi MiDa): 02/3217-528
 • Shkup – Anhoch Vero Qendër: 02/3232-632
 • Shkup – Anhoch Çair: 02/3051-340
 • Shkup – Anhoch QT Ramstor: 02/3119-881
 • Shkup – Anhoch QT Biser: 02/2451-407
 • Скопје – Anhoch QTQ: 02/3215-068
 • Tetovë – Neon Sistemi: 044/ 550 315
 • Manastir – Neotel Net: 047/550 010
 • Kumanovë – K-Net: 031/ 550 550
 • Veles – Bit Sistems: 043/ 551 919
 • Sveti Nikollë – Net i Com: 032/440-336
 • Strumicë – Nineks: 034/327-123
 • Kratovë – Dars Kompjuteri: 076/977-340
 • Gostivar –MM Komerc: 075/314-450
 • Strugë – InTech Computers: 046/ 552 550; 075/ 287 622
 • Kërçovë – Advanced Digital Network: 045/ 550 500
 • Ohër – Domino: 046/ 279 495

Zgjidh TV pako plotësuese

Balkan +

99 dеn./muaj

Tring

Tring Basic - 150 dеn./muaj
Tring Total - 250 dеn./muaj

Koncept bashkëkohor
i televizionit interaktiv

Jeta moderne kërkon edhe qasje moderne në ndjekjen e televizionit. NeoTV mundëson pikërisht këtë. Jo vetëm që i mundëson të gjitha përparësitë si pauzim, kthim dhe inçizim të programit live, duke përfshirë edhe udhëzues elektronik të programit, neoTV të gjitha këto benefite i ofron në të gjitha pajisjet dhe çdo kund ku ka internet.

E përfshirë në të gjitha parapagesat

NEOTV NË 2 SMART PAJISJE​

Me instalimin e aplikacionit neoTV abonenti mund të ndjekë TV çdo kund ku ka qasje interneti.

TV PAJISJE ANDROID

TV pajisje që mundëson qasje në një numër të madh të aplikacioneve dhe e shndërron televizorin në mini kompjuter.

INSTALIM FALAS

Abonenti e merr pajisjen gjatë nënshkrimit të kontratës dhe menjëherë mund ta instalojë dhe ta shfrytëzojë shërbimin.

BISEDA FALAS

Me të gjitha pakot fitoni biseda të pakufizuara falas në rrjetin e Neotel.

24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE

Për çfarë do problem me shërbimin kemi në dispozicion mbështetje teknike 24 orëshe në numrin 02/55 11 111.

Pajisje

ZTE ZXHN F660 PON ONT

Android™ - TV PAJISJE

Si të bësh porosi?

Pika të shitjes

Pika të shitjes

Zbulo ku mund të lidhësh kontratë për shërbimet tona.
Kliko këtu

Porosi përmes telefonit

Porosi përmes telefonit

Paraqitu në kontakt qendrën dhe lidh kontratë përmes telefonit. Ne do të kujdesemi për dërgimin e dokumenteve
02/ 55 11 155

Kontrollo a ka optikë në shtëpinë tuaj!

  Pyetje të parashtruara shpesh (PPSH)

  Për çdo lokacion është ndryshe, por mesatarisht instalimi i pakove optike zgjat rreth 15 ditë pune.

  Nëse në objektin tuaj nuk ka infrastrukturë të Neotel-it, atëherë ekipet tona e vendosin. Zakonisht kablloja optike hyn në shtëpinë tuaj përmes shpuarjes së murit në afërsi të derës hyrëse dhe kablloja kalon deri në pikën e duhur, zakonisht pranë pajisjes së televizorit. Ekipet janë të obliguara të punojnë me profesionalizëm maksimal dhe pas përfundimit të aktiviteteve ta kthejnë në gjendjen fillestare. Gjithsesi vendosja e infrastrukturës është në barë të operatorit.

  Me kontratë 2 ose 1 vjeçare nuk duhet të bëhet pagesë për instalim ndërsa me kontratë për kohë të pacaktuar duhet bërë pagesë prej 1490 den.

  Bëhet fjalë për instalim me kabllo optike, e cila përmes fijeve optike, më së shpejti transferon të dhënat dhe ofron internet shumë të shpejtë dhe stabil për dallim nga çdo mënyrë tjetër e kyçjes. Ekipet tona të angazhuara për instalim, do ta kryejnë të njëjtin në mënyrën më profesionale dhe do të vendosin ruter në lokacionin për të cilin do të vendosni.

  Internet trafiku është i kufizuat në 5TB (5000GB), pas tejkalimit të të njëjtit shpejtësia zvogëlohet në 2Mbps. Mesatarisht, përdoruesit shpenzojnë rreth 200-300GB në muaj kështu që këto 5000 GB praktikisht paraqesin trafik të pakufizuar.

  Shpejtësia e internet qasjes nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet nga më shumë faktorë siç janë: fuqia e sinjalit, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë në momentin e dhënë, shpejtësia e ueb faqes në të cilën surfoni, ngarkesa e rrjetit të internetit, konfiguracioni i pajisjes përmes së cilës kyçet abonenti dhe faktorë të tjerë.

  Nuk do të gaboni nëse zgjidhni pako optike të Neotel. Ajo që na dallon nga të tjerët është lidhja e mirë me pikat botërore me fushë më të shkurtë të lëvizjes që mundëson ping minimal që është i rëndësishëm gjatë online lojërave.

  Duhet të vini në sallonin tonë ose tek ndonjë nga partnerët tanë të shitjes dhe me vete të keni letërnjoftim dhe faturë të rrymës ose ujit që të vërtetoni adresën në të cilën duhet të instalohet shërbimi.

  Shërbimi mund të ndërpritet nëse nuk plotësohet ajo që ju është garantuar nga Neotel-i  ose në rast se dëshironi ta ndërprisni para kohe paguhen penallti në varësi nga periudha e mbetur deri në skadimin e kontratës.

  Për fat të keq, Neotel nuk ofron test periudhë të shërbimeve. Ne konsiderojmë që interneti optik të cilin e ofrojmë ka një kualitet të lartë dhe deri tani nuk kemi pasur ankesa nga ana e përdoruesve në lidhje me kualitetin e këtij shërbimi.