POLITIKA PËR IMS

Me qëllim që t’u sigurojmë shfrytëzuesve tanë një nivel më të lart të cilësisë dhe të sigurimit, NEOTEL sh.p.k Shkup është i sertifikuar me këto standarde ISO: