Internet optik

SHPEJTËSI DERI NË 300 Mbps

INTERNET I PAKUFIZUAR

24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE

Fiber 50

Kontratë 2 vjeçare
890ден. në muaj
  • Deri në 50 Mbps / 50 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë
PROMO

Fiber 100

Kontratë 2 vjeçare
1.290ден. në muaj
  • Deri në 100 Mbps / 100 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë
PROMO

Fiber 300

Kontratë 2 vjeçare
2.590ден. në muaj
  • Deri në 300 Mbps / 300 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Promocion! Abonimi mujor i zvogëluar për pakot Fiber 50 dhe Fiber 100 vlen për gjithe kohëzgjatjen e një kontrate 24 mujore. Pas skadimit të kohëzgjatjes së detyrueshme, abonimi mujor kthehet në çmimin e rregullt

Kënaqësi pa kufizime

Mos u shqetësoni dhe lidhini të gjitha pajisjet tuaja njëkohësisht. Kapaciteti i internetit optik ju a mundëson këtë.

Më duhet shpejt! Shumë shpejt! Super shpejt!

Me internet optik shpejtësia është përditshmëri. Ndryshoni shprehitë dhe tani kokoshkat dhe pijen merrini para se ta lëshoni ose të shkarkoni përmbajtjet.

Video përmbajtje

1GB video = 20 sek.

Fotografi/dokumente

500 MB fotografi/dок. = 13 sек.

*Llogaritur me rrjedhë maksimale të pakos Fiber 300

Përvojë e paparë “gaming-u”

Qëndroni çdo herë një hap para të tjerëve. Luani online me lidhjen më të mirë me ping-un më të vogël.

Kontrollo a ka optikë në shtëpinë tuaj!