Internet optik

Zgjidhni pako ideale për nevojat tuaja

SHPEJTËSI DERI NË 300 Mbps

INTERNET I PAKUFIZUAR

24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE

Fiber 50

Kontratë 2 vjeçare
1.090 DEN. muaj
  • Deri Në 50 Mbps / 50 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Fiber 100

Kontratë 2 vjeçare
1.790 DEN. muaj
  • Deri Në 100 Mbps / 100 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Fiber 300

Kontratë 2 vjeçare
2.390 DEN. muaj
  • Deri Në 300 Mbps / 300 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Kënaqësi pa kufizime

Mos u shqetësoni dhe lidhini të gjitha pajisjet tuaja njëkohësisht. Kapaciteti i internetit optik ju a mundëson këtë.

Më duhet

Me internet optik shpejtësia është përditshmëri. Ndryshoni shprehitë dhe tani kokoshkat dhe pijen merrini para se ta lëshoni ose të shkarkoni përmbajtjet.

Video përmbajtje

1GB video = 20 sek.

Fotografi/dokumente

500 MB fotografi/dок. = 13 sек.

*Llogaritur me rrjedhë maksimale të pakos Fiber 300

Përvojë e paparë “gaming-u”

Qëndroni çdo herë një hap para të tjerëve. Luani online me lidhjen më të mirë me ping-un më të vogël.

Kontrollo a ka optikë në shtëpinë tuaj!