Internet optik

Zgjidhni pako ideale për nevojat tuaja

SHPEJTËSI DERI NË 300 Mbps

INTERNET I PAKUFIZUAR

24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE

Fiber 50

Kontratë 2 vjeçare
1.090 DEN. muaj
  • Deri Në 50 Mbps / 50 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Fiber 100

Kontratë 2 vjeçare
1.790 DEN. muaj
  • Deri Në 100 Mbps / 100 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Fiber 300

Kontratë 2 vjeçare
2.390 DEN. muaj
  • Deri Në 300 Mbps / 300 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Kënaqësi pa kufizime

Mos u shqetësoni dhe lidhini të gjitha pajisjet tuaja njëkohësisht. Kapaciteti i internetit optik ju a mundëson këtë.

Më duhet shpejt! Shumë shpejt! Super shpejt!

Me internet optik shpejtësia është përditshmëri. Ndryshoni shprehitë dhe tani kokoshkat dhe pijen merrini para se ta lëshoni ose të shkarkoni përmbajtjet.

Video përmbajtje

1GB video = 20 sek.

Fotografi/dokumente

500 MB fotografi/dок. = 13 sек.

*Llogaritur me rrjedhë maksimale të pakos Fiber 300

Përvojë e paparë “gaming-u”

Qëndroni çdo herë një hap para të tjerëve. Luani online me lidhjen më të mirë me ping-un më të vogël.

Kontrollo a ka optikë në shtëpinë tuaj!