Pako të tjera

TRANSFERIM INASTANT

INSTALIM I SHPEJTË DHE I THJESHTË

24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE

Net 20

Kontratë 2 vjeçare
LTE pa kabblo
690ден. në muaj
  • Deri Në 20 Mbps / 2 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë
PROMO

Net 30

Kontratë 2 vjeçare
LTE pa kabblo
790ден. në muaj
  • Deri në 30 Mbps / 3 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë
PROMO

Net 50/10

Kontratë 2 vjeçare
VDSL
1.090ден. në muaj
  • Deri Në 50 Mbps / 10 Mbps
  • Internet i pakufizuar
  • WiFi ruter i përfshirë

Promocion! Abonimi mujor i zvogëluar për pakot Net 20 dhe Net 30 vlen për gjithe kohëzgjatjen e një kontrate 24 mujore. Pas skadimit të kohëzgjatjes së detyrueshme, abonimi mujor kthehet në çmimin e rregullt.

Instant internet kur të dëshironi

Lidhni ruterin pa kabllo në rrymë dhe filloni të shfrytëzoni internetin menjëherë. Dëshironi në lokacion tjetër? Vetëm transferoni pajisjen dhe vazhdoni ta shfrytëzoni.

15-16-20-83-1-01_new

Nuk ke optikë nuk ke problem

Në rajonin tënd nuk ka optikë? Kontrolloni VDSL pakot e internetit dhe fitoni internet me shpejtësi të lartë përmes linjës standarde të telefonit.

Ju duhen informata plotësuese?

Shënoni të dhënat tuaja dhe kolegët tanë do t’ju kontaktojnë në afatin sa më të shkurtër.