TV PAKO shtesë

Arena Sport Premium +

Arena Sport Premium 1 HD, Arena Sport Premium 2 HD, Arena Sport Premium 3 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Arena Sport 3 HD, Arena Sport 4 HD, Arena Sport 5 HD
PROMO

Arena Sport

Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Arena Sport 3 HD, Arena Sport 4 HD, Arena Sport 5 HD

Balkan +

RTL, RTL 2, RTL Living, RTL Kockica, CMC, Jugoton, ELTA1, ELTA 2 HD, BHT1, OTV Valentino, RTRS

Tring Basic

3 Plus, 7 News, BBF, Folk +, Jolly HD, Living HD, Tip TV, Tring Action, Tring Kids, Tring Planet, Tring Super HD, Tring Tring, Tring World, TVSH, Vizion + HD

Tring Total

3 Plus, 7 News, BBF, Folk +, Jolly HD, Living HD, Tip TV, Tring Action, Clik TV, Tring Planet, Tring Super HD, Tring Tring, Tring World, TVSH, Vizion + HD, Bunga Bunga, Syri TV, Club TV, Tring International, Muse, Tring Comedy, Fax News, Tirana TV, Tring Fantasy, Tring History, Tring Life, Tring Shqip, Tring Sport, News HD, Smile

Të gjitha “TV pakot shtesë” të Neotel-it janë të pavarur nga kohëzgjatja e kontratës për parapagesë për shërbimet në pako të Neoteli-it dhe të njejtat mund të aktivizohen në çdo kohë gjatë kontratës me Neotel. TV-pakot shtesë mund të deaktivizohen në fund të
çdo muaji kalendarik, duke mos pasur penale për deaktivizim.