TV PAKO shtesë

Arena Sport

Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Arena Sport 3 HD, Arena Sport 4 HD, Arena Sport 5 HD
199 120 den./muaj

Aktivizo menjëherë dhe shiqo pa pagesë deri në fund të muajit shkurt.
PROMO

Balkan +

RTL, RTL 2, RTL Living, RTL Kockica, CMC, Jugoton, ELTA1, ELTA 2 HD, BHT1, OTV Valentino, RTRS
99 den./muaj

Tring Basic

3 Plus, 7 News, BBF, Folk +, Jolly HD, Living HD, Tip TV, Tring Action, Tring Kids, Tring Planet, Tring Super HD, Tring Tring, Tring World, TVSH, Vizion + HD
150 den./muaj

Tring Total

3 Plus, 7 News, BBF, Folk +, Jolly HD, Living HD, Tip TV, Tring Action, Clik TV, Tring Planet, Tring Super HD, Tring Tring, Tring World, TVSH, Vizion + HD, Bunga Bunga, Syri TV, Club TV, Tring International, Muse, Tring Comedy, Fax News, Tirana TV, Tring Fantasy, Tring History, Tring Life, Tring Shqip, Tring Sport, News HD, Smile
250 den./muaj
Pas periudhës pa pagesë, të gjithë shfrytëzuesit që kanë aktivizuar Arena Sport në Shkurt 2021, në periudhën në vijim do të paguajnë çmim promovues 120 denarë në muaj.
Të gjitha “TV pakot shtesë” të Neotel-it janë të pavarur nga kohëzgjatja e kontratës për parapagesë për shërbimet në pako të Neoteli-it dhe të njejtat mund të aktivizohen në çdo kohë gjatë kontratës me Neotel. TV-pakot shtesë mund të deaktivizohen në fund të çdo muaji kalendarik, duke mos pasur penale për deaktivizim.