Pako 150

Kohëzgjatja e kontratës 2 viti 1 vit Pa kufizim
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel – në 3 muajt e parë
3 muajt e parë – PA KUFIZIM
3 muajt e parë – PA KUFIZIM
3 muajt e parë – PA KUFIZIM
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel në periudhën e mbetur të kontratës
200 мin.
200 мin.
200 мin.
Biseda të përfshira me operatorët tjerë fiks
100 мin.
100 мin.
100 мin.
Tarifë e vetme
Promocion 0 den.*
1.000 den.
1.900 den.
Parapagimi mujor
177 den.
177 den.
177 den.

*Çmimet e paraqitura janë me TVSH të përfshirë prej 18%.
**Oferta promocionale 0 denarë për tarifën e vetme për Pako 150 vlen deri më 31.12.2020.