Известување за привремен прекин на емитување на ТВ-канали

Почитувани,

Ве информираме дека понеделник – 13 февруари 2023, привремено ќе бидат исклучени следните канали:

RTL HR, RTL HR 2, RTL Kockica, RTL Living

Исклучувањето е поради регулирање на правата за дистрибуција од страна на дистрибутерот на оваа група на канали. 

Со почит,
НЕОТЕЛ ДОО Скопје