Pako Optik /biznes

Zgjidhni pako ideale për nevojat tuaja SHPEJTËSI DERI NË 300 Mbps INTERNET I PAKUFIZUAR tab QASJE SIMETRIKE 24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE Office Fiber 100 Kontratë 2 vjeçare. 1.590 DEN. muaj Deri Në 100 Mbps / 100 Mbps Internet i pakufizuar WiFi ruter i përfshirë IP Centrex – deri në 3 lokale Pa limit në rrjetin e […]

IP Tranzit

IP TRANZIT (WHOLESALE) IP rrjet i lidhur dendur Sot interneti cilësohet si më kualitativ nëse në vete përmban lloje të ndryshme të përmbajtjeve, të siguruara përmes lidhjes së rrjeteve me performanca të larta, në dispozicion të shfrytëzuesve në mënyrë të lehtë, efektive dhe të leverdishme. Për këtë qëllim NEOTEL dizajnon dhe ndërton IP rrjetin më […]

pako-te-tjera/biznes

Zgjidhni pako ideale për kompaninë tuaj TRANSFERIM INASTANT INSTALIM I SHPEJTË DHE I THJESHTË Mundësi për IP adresë statike 24/7 MBËSHTETJE TEKNIKE Office Net 20 Kontratë 2 vjeçare. 1.290 DEN. muaj Deri Në 20 Mbps / 2 Mbps Internet i pakufizuar WiFi ruter i përfshirë Mundësi për IP adresë statike Telefoni fikse PSTN – deri […]

Office fix 50 alb

OFFICE FIX 50 VDSL Internet 2 години 1 години Неопределено 1.690 ден./мес. без ДДВ 1.994,20 ден со вклучен ДДВ Без трошок за инсталација 1.890 ден./мес. без ДДВ 2.230,20 ден со вклучен ДДВ Без трошок за инсталација 1.990 ден./мес. без ДДВ 2.348,20 ден со вклучен ДДВ Без трошок за инсталација Karakteristikat Internet Shpejtësi deri në 50 […]

Office Net 30 alb

OFFICE NET 30 Internet pa kabllo 2 Vitе 1 Vit Për kohë të pacaktuar 1.590 dеn./ pa 18% TVSH 1.876,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim 1.690 dеn./ pa 18% TVSH 1.994,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim 7.990 dеn./ pa 18% TVSH 9.428,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për […]

Office Net 20 alb

OFFICE NET 20 Internet pa kabllo 2 Vitе 1 Vit Për kohë të pacaktuar 1.290 dеn./ pa 18% TVSH 1.522,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim 1.390 dеn./ pa 18% TVSH 1.640,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim 7.990 dеn./ pa 18% TVSH 9.428,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për […]

Office Fiber 300 alb

OFFICE FIBER 300 Internet optik simetrik 2 Vitе 1 Vit 3.190 dеn./ pa 18% TVSH 3.528,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim 3.190 dеn./ pa 18% TVSH 3.764,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim Karakteristikat Internet Shpejtësi deri në 300 Mbps/300 Mbps (download/upload)* Internet- trafik i pakufizuar ** WiFi ruter i […]

Office Fiber 200 alb

OFFICE FIBER 200 Internet optik simetrik 2 Vitе 1 Vit 1.990 dеn./ pa 18% TVSH 2.348,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim 2.190 dеn./ pa 18% TVSH 2.548,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim Karakteristikat Internet Shpejtësi deri në 200 Mbps/200 Mbps (download/upload)* Internet- trafik i pakufizuar ** WiFi ruter i […]

Office Fiber 100 alb

OFFICE FIBER 100 Internet optik simetrik 2 Vitе 1 Vit 1.590 dеn./ pa 18% TVSH 1.876,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim 1.790 dеn./ pa 18% TVSH 2.112,20 den me 18% TVSH Pa harxhime për instalim Karakteristikat Internet Shpejtësi deri në 100 Mbps/100 Mbps (download/upload)* Internet- trafik i pakufizuar ** WiFi ruter i […]

Office Net 30

OFFICE NET 30 Безжичен ЛТЕ интернет 2 години 1 година Неопределено 1.590ден./мес. без ДДВ 1.876,20 ден со вклучен ДДВБез трошок за инсталација 1.690ден./мес. без ДДВ 1.994,20 ден со вклучен ДДВБез трошок за инсталација 7.990ден./мес. без ДДВ 9.428,20 ден со вклучен ДДВБез трошок за инсталација Нарачај веднаш Карактеристики Интернет Брзина до 30 Mbps/3 Mbps (download/upload)* Неограничен […]