Дедициран сервер

Дедицираниот сервер е резервиран за еден корисник што овозможува користење на целиот капацитет на серверот и перформансите на истиот не зависат од останати корисници. Практично, тоа е изнајмување на сервер кој е поставен во нашиот Податочен центар.

Linux пакети

Start

9.300 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • X3430 тип на процесор
 • 4 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 500 GB* мес. сообраќај

Basic

12.710 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • E5504 тип на процесор
 • 6 GB RAM меморија
 • 2/160 GB простор на диск
 • 1.000 GB* мес. сообраќај

Optima

15.250 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • E5504 тип на процесор
 • 8 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 2.000 GB* мес. сообраќај

Ultra

18.500 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • E5620 тип на процесор
 • 12 GB RAM меморија
 • 3/146 GB простор на диск
 • Unlimited subdomains

Windows пакети

Start

10.500 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • X3430 тип на процесор
 • 4 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 500 GB* мес. сообраќај

Basic

13.900 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • E5504 тип на процесор
 • 6 GB RAM меморија
 • 2/160 GB простор на диск
 • 1.000 GB* мес. сообраќај

Optima

16.450 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • E5504 тип на процесор
 • 8 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 2.000 GB* мес. сообраќај

Ultra

19.700 ДЕН./МЕС. за договор на 3 години*
 • E5620 тип на процесор
 • 12 GB RAM меморија
 • 3/146 GB простор на диск
 • Unlimited subdomains

СИТЕ ПАКЕТИ ВКЛУЧУВААТ

 • ИНСТАЛАЦИЈА НА ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ
 • АДМИНИСТРАТОРСКИ ПРИСТАП
 • 3 X IP АДРЕСИ
 • 24/7 ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА
 • 24/7 ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ПРОВЕРКА НА СИСТЕМИТЕ НА НЕОТЕЛ
 • РЕСТАРТИРАЊЕ ПО ДОБИЕН НАЛОГ

Дополнителни услуги

Дополнителен сообраќај

Основна администрација

990 ден./мес.

Оваа услуга вклучува: *

Иницијално поставување на системот:

 • Вклучува инсталација на оперативниот систем и соодветен контролен панел(Virtualmin)
 • Поставување на потребните сервиси
 • Поставување на соодветни пристапни правила до сервисите (firewall)
 • Поставување на соодветни модули за заштита на веб сервисите (Apache модули)

Останати услуги :

 • Вклучување/исклучување на сервис/систем
 • Разрешување на мрежна недостапност
 • Мониторирање на основни сервиси, како што се “ping” и “http”.

* При користење на овој пакет немате администраторски пристап до серверот.

Backup на податоци преку FTP сервер

Дополнителна администрација

1.990 ден./час без основна администрација 1.490 ден./час со основна администрација

Оваа услуга вклучува:

 • Дијагноза на проблемот
 • Помош при работа со податочни бази(import/export на податоци)
 • Оптимизација на MySQL бази
 • Оптимизација на Apache
 • Промена на сервисни порти (ssh..)
 • Ресетирање на лозинка
 • Зачувување на копија од податоци (доколку е избрана можност за зачувување на копија преку “ftp”)
 • Инсталација на “SSL” сертификати
 • Миграција на содржините на сервер по избор на корисникот
 • Вршење измена во правилата за пристап до сервисите (firewall)
 • Поставување на соодветни системски закрпи

Оваа услуга не вклучува:

 • Дијагностика на скрипти
 • Измени во кернелот
 • Напредно скриптирање/веб програмирање
 • Затворање на самиот оперативен систем