Колокација во neoDC Дата центар

NeoDC е нов колокациски Дата центар, дизајниран според високите Tier 3+ стандарди. Toj е прв и единствен неутрален колокациски Дата центар во Македонија. Во него е поставена опрема според најсовремените технолошки стандарди, а во моментов е во процедура на сертифицирање според следниве ISO стандарди:

ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 14001

Клучни предности на Дата центарот:

  • Високо достапен редундантен систем за напојување
  • Еколошки систем за противпожарна заштита
  • Интегриран и унифициран систем за амбиентални услови
  • Атрактивна и лесно достапна локација
  • Високо ниво на безбедност според меѓународни стандарди
  • Широк спектар на флексибилни услуги
  • Техничка поддршка 24/7
  • Поврзување на сите Интернационални и Национални Оператори

Побарајте дополнителни информации

Оставете ни ги вашите податоци или контактирајте ги нашите продажни консултанти на 02/55 11 188.​