Поврзувања  /  Поврзувања

Поврзувања

Поврзување преку изнајмени линии

Овозможуваме сигурни, флексибилни и рентабилни решенија, изградени да ги задоволат сите потреби на своите клиенти. Нашата мрежа (SDH и IP) е изградена со помош на оптичка инфраструктура и радиолинкови коишто функционираат во лиценциран опсег. Во Скопје и во другите поголеми градови во Македонија, покриени со нашата оптичка инфраструктура, овозможуваме тип на сервис Carrier Ethernet како технологија за пристап.

Нашето портфолио на приватни изнајмени линии вклучува:

  • Национални и интернационални приватни изнајмени кола (SDH and PDH);
  • Национални и интернационални етернет приватни линии EoSDH;
  • Национални и интернационални етернет приватни линии (Ethernet)

Со помош на модерна технологија овозможуваме широк опсег на опции (128 Kbps – 10 Gbps), соодветни за компаниите, како и за пазарот на големо. Со користењето преку мрежата на Neotel во Македонија, како и преку изобилството на интернационални интерконекции, овозможуваме висококвалитетно ниво на услуга (SLA) за заштитени и незаштитени кола.

За спроведување на интернационални услуги и интерконекција, исто така ја употребуваме нашата виртуелна точка на присуство во едeн од најголемите европски интерконекциски центри – Анкотел, Франкфурт, како и новата точка на присуство со активна опрема во најголемиот дата центар ТЕЛЕПОИНТ во Софија, Република Бугарија.

Постоечки интернационални интерконекции:

  • со Србија
  • со Косово
  • со Бугарија
  • со Албанија
  • со Анкотел, Франкфурт

За подетални информации за техничка можност и добивање на соодветна понуда контактирајте ги нашите продажни консултанти на 02/55 11 188.

map

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме