Поврзувања  /  Поврзувања

Поврзувања

Поврзување преку изнајмени линии

Овозможуваме сигурни, флексибилни и рентабилни решенија, изградени да ги задоволат сите потреби на своите клиенти. Нашата мрежа (DWDM и IP/MPLS) е изградена врз оптичка инфраструктура на територијата на Република Македонија, во Скопје и останатите поголеми градови.

Нашето портфолио на приватни изнајмени линии вклучува:

  • Национални и интернационални TDM базирани изнајмени линии (SDH и PDH);
  • Национални и интернационални Етернет приватни линии (EoSDH, ЕоMPLS);
  • Национални и интернационални бранови должини (2.5G, 10G, 100G Wavelength)

Со помош на модерна технологија овозможуваме широк опсег на опции (128 Kbps – 100 Gbps), соодветни за компаниите, како и за пазарот на големо. Со користењето преку мрежата на Neotel во Македонија, како и преку изобилството на интернационални интерконекции, овозможуваме висококвалитетно ниво на услуга (SLA) за заштитени и незаштитени сервиси.

Најголемиот интернационален POP на Неотел се наоѓа во Телепоинт, Софија, Република Бугарија и е поврзан со мрежата на Неотел во Македонија и регионот преку DWDM мрежа со огромни расположливи капацитети.
За спроведување на интернационални услуги и интерконекции, исто така ги употребуваме нашите точки на присуство во едeн од најголемите европски интерконекциски центри – Франкфурт Equnix FRA5), како и во Виена (Interxion). точката новата точка на присуство со активна опрема во најголемиот дата центар ТЕЛЕПОИНТ во Софија, Република Бугарија.

Постоечки интернационални интерконекции:

  • со Србија
  • со Косово
  • со Бугарија
  • со Албанија
  • со Грција

За подетални информации за техничка можност и добивање на соодветна понуда контактирајте ги нашите продажни консултанти на 02/55 11 188.


map

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме