*Цените се за договор на 2 години и се без вклучен ДДВ од 18%. За времетраење на договорот дозволени се миграции еднаш месечно во пакет од повисоко ниво на претплата. Миграции во пакет со пониско ниво на претплата не се дозволени пред истекување на договорот.