Kolokimi në neoDC Data qendrën

NeoDC është Data qendër e re kolokuese, e dizajnuar sipas standardeve të larta Tier 3+. Ajo është Data qendra e parë dhe e vetme kolokuese neutrale në Maqedoni. Në të është vendosur pajisje sipas standardeve më bashkëkohore teknologjike dhe për momentin është në procedurë për tu certifikuar sipas këtyre ISO standardeve:

ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 14001

Përparësitë kryesore të Data qendrës:

  • Sistem me qasje të lartë redundante për energji elektrike
  • Sistem ekologjik për mbrojtje kundër zjarrit
  • Sistem i integruar dhe i unifikuar për kushte ambientale
  • Qasje atraktive dhe e lehtë e lokacionit
  • Nivel i lartë i sigurisë sipas standardeve ndërkombëtare
  • Spektër i gjerë i shërbimeve fleksibile
  • Mbështetje teknike 24/7
  • Lidhje e të gjithë Operatorëve Internacional dhe nacional

Kërkoni informata plotësuese

Lërini të dhënat tuaja ose na kontaktoni përmes konsultuesve tanë të shitjes në 02/55 11 188.