Qendër telefonike virtuale IP Centrex

IP Centrex

IP Centrex është zgjidhje bashkëkohore për shërbime  telefonike në të cilën IP – qendra e bazuar PBX është e vendosur në hapësirat e NEOTEL. Kompania juaj lidhet me klientët përmes lidhjes së internetit. Prandaj, që të shfrytëzoni këtë shërbim është e nevojshme që të keni lidhje stabile interneti, të siguruar përmes Neotel. IP Centrex ofron bisedë përmes IP dhe shërbime të tjera të bazuara në IP, si dhe lidhje të sistemeve konvencionale telefonike (PSTN). E destinuar për përdorues të cilit duan të kenë karakteristikat e PBX pa shpenzime shtesë siç janë shpenzimet kapitale, qira dhe mirëmbajtje. Ky shërbim është interesant edhe për ata që transferojnë kompanitë, kanë lokacion të ri ose kërkojnë zëvendësim të PBX të vjetëruar.

Përparsitë

 • Nuk ka nevjë për qendër personale telefonike
 • Pa shpenzime për servisim dhe mirëmbajtje të qendrës telefonike

 • Komunikim i thjeshtë mes të punësuarve përmes kërkimit të shpejtë të numrave të shkurtër (lokaleve)

 • Rregullim i lehtë i funksionaliteteve dhe kapacitetit në varësi nga nevojat e të punësuarve

 • Funkcionalitet si: transferim, bartje, shpërndarje të thirrjeve etj.

 • Lidhje me zyra edhe në lokacione të ndryshme nëpër vend, të cilat duhet të jenë të lidhura në rrjetin e operatorit

Funksionalitetet të cilat i përmban IP Centrex:

 • Hunt grupe

 • Shërbimi Menaxher – Asistent(Manager Assistant Service)

 • Marrje e thirjeve dalëse (Call Pickup)

 • Thirrje kthyese
 • Mod nate (restrikcion në periudhën kur lokale të caktuara mund të shfrytëzohen)
 • Bartje e thirrjes me mundësi për këto nën funksione:
  • Nëse linja është e zënë
  • Nëse nuk përgjigjet në thirrje për interval të caktuar kohor
  • Ridrejtim i selektuar
  • Nëse thirrja është në periudhë të caktuar nga-deri (Timetables)
  • Ridrejtim i thirrjes menjëherë
 • Thirrje në pritje me mbajtje të lidhjes
 • Lidhje konference me tre pjesëmarrës
 • ДKonferencë e deduktuar ( me përdorimin e PIN)
 • Web portal për menaxhim të shërbimit nga ana e kompanisë 

 • IVR (Interactive voice response), me pagesë shtesë

IP CENTREX 8

150 DEN. muaj
 • Deri në 8 lokale
 • Tarifimi në sekondë
 • Kompensim i vetëm 2.400 den.

IP CENTREX 15

130 DEN. muaj
 • Deri në 15 lokale
 • Tarifimi në sekondë
 • Kompensim i vetëm 4.500 den.

IP CENTREX 30

110 DEN. muaj
 • Deri në 30 lokale
 • Tarifimi në sekondë
 • Kompensim i vetëm 9.000 den.

IP CENTREX 50

100 DEN. mauj
 • Deri në 50 lokale
 • Tarifimi në sekondë
 • Kompensim i vetëm 15.000 den.

IP CENTREX UP

90 DEN. muaj
 • Deri në 50 lokale
 • Tarifimi në sekondë
 • Kompensim i vetëm 24.000 den.
Tarifim tek IP Centrex
Tarifimi për sekondë
Biseda lokale në rrjetin e Neotel 0,40 den./min.
Biseda lokale me rrjetet tjera fikse – tarifa normale (08.00h-20.00h) 0,95 den./min.
Biseda lokale me rrjetet tjera fikse – tarifa e lirë (20.00h-08.00h) 0,55 den./min.
Biseda kombëtare në rrjetin e Neotel 0,85 den./min.
Biseda kombëtare me rrjetet tjera fikse – tarifa normale (08.00h-20.00h) 1,50 den./min.
Biseda kombëtare me rrjetet tjera fikse – tarifa e lirë (20.00h-08.00h) 1,00 den./min.
Biseda në rrjete celulare, çdo ditë nga ora 00:00 deri në 24:00 6,80 den./min.

*Çmimi pa 18% TVSH
** Корисникот треба да биде корисник на интернет услугите на НЕОТЕЛ.

Побарајте дополнителни информации

Оставете ни ги вашите податоци и нашите колеги ќе ве контактираат во најкус можен рок.