Office Net 20

 

neoNet LTE

 • Брзина до 20 Mbps/2 Mbps (download/upload)*
 • Вклучен интернет-сообраќај од 2000 GB*
 • Можност за статичка IP адреса**
 • Вклучен WiFi рутер
 • Можност за активирање две телефонски линии***
 • Можност за активирање на телевизија

 

neoPhone

 • Фиксна телефонија PSTN – до 2 линии (со 1 говорен канал)
 • Тарифирање по секунда по редовен ценовник
 • Неограничени разговори во мрежата на Неотел
 • Пренос на број – бесплатно

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина
  на претплатникот – 1.200 ден. без ДДВ
 • Цена за релокација/преселба на антена – 1.500 ден. без ДДВ.
 • Статичка IP адреса** – 190 ден. без ДДВ.
*Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори како што се: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори.
Максималната брзина за пренос на податоци: 20 Mbps download /2 Mbps upload.
Просечна брзина за пренос на податоци: 10 Mbps download /1 Mbps upload.
Минимална брзина за пренос на податоци: 256 Kbps.
Доколку месечниот сообраќај го надмине сообраќајот вклучен во претплатата (download + upload), или во случај на злоупотреба, Неотел ќе ја ограничи брзината на пристап на 2 Mbps.
**Во пакетите можат да се додели една статичка ИП адреса, по барање, со доплата.
***Во пакетите се вклучени две линии за фиксна телефонија со по еден говорен канал PSTN, бесплатно со неограничени разговори во мрежата на Неотел и тарифирање по секунда остварен сообаќај. Разговорите се наплатуваат по редовен ценовник за телефонија.Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренос на број е опишана ТУКА.1Брза инсталација – корисникот подигнува опрема при потпишувањето на договорот и веднаш може да ја инсталира.
2Еден месец тест период – корисникот може да го раскине договорот без договорни пенали. Во истиот период обврските за плаќање се согласно официјалниот ценовник на НЕОТЕЛ.

 

Телевизија

 

neoTV пакет

Месечна претплата за 24 месеци*

Месечна претплата за 12 месеци*

neoTV Start

415 ден.

500 ден.

Можност за гледање neoTV на 2 смарт уреди

   

   

Можност за гледање neoTV на 1 PC уред

   

   

Втор Сет Топ Бокс

85 ден./мес.

(без можност за дополнителни мобилни аппликации)

*Цените се без ДДВ 18%.

1.290ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Net 20

1.290ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.390 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Net 20

1.390 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
7.990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Net 20

7.990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме